ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบริการสำรวจรวบรวมองค์ความรู้การใช้พืชท้องถิ่นและพืชสมุนไพร ศูนย์ฯ ห้วยส้มป่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างตรวจสุขภาพน้ำทิ้งในครัวเรือนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้ามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง จำนวน 525 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อมูลปุ๋ยคอก (ขี้วัว) จำนวน 250 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารไก่พื้นเมืองสำเร็จรูปชนืดเม็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำสื่อแผ่นพับองค์ความรู้โครงการหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้าไผ่รวก ความสูงไม่ต่ำกว่า 60 ซม. จำนวน 342 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้าภูฎานดำพร้อมเปิดดอก จำนวน 1,683 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ