คำรับรองการปฏิบัติงาน

คำรับรองการปฏิบัติงาน  
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2562
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2561
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2560
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2559
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2558
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2557
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2555
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2554
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2553
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2552
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2551
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายละเอียด
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2550
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
รายละเอียด
Share this: