แบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน

   แบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน    ติดตามสถานะการแจ้งเรื่องร้องเรียน

“ข้อความหรือข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ร้องเรียนกรอกในระบบใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ร้องเรียนเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะถูกปิดเป็นความลับ”

 
 
อ่านก่อน เรื่อง ร้องเรียน สวพส. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ