ประกาศการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (3 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: May 13 2023 | 14:37:43

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ (พนักงานชงกาแฟ Barista) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 2 ตุลาคม 2566 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 20 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 5 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ สำนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ: 14 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด