องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

การจัดการธาตุอาหารมะม่วงบนพื้นที่สูง จากงานวิจัยสู่สวนเกษตรกร
การจัดการธาตุอาหารมะม่วงบนพื้นที่สูง จากงานวิจัยสู่สวนเกษตรกร
บทความองค์ความรู้

จากองค์ความรู้เรื่องการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงบนพื้นที่สูงของยุทธนาและคณะ (2562) ที่พบว่าวิธีการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิต (Crop removal) สามารถแก้ไขปัญหาอาการผิวผลขรุขระ ไม่เรียบ มีรอยช้ำที่ผิวผล ภายในเนื้อผลของมะม่วง มีลักษณะเหมือนวุ้น (jelly flesh) สีน้ำตาลที่บริเวณก้นผลและพบทั้งผลของมะม่วงนวลคำ ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุแคลเซียมและโบรอนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหมอกจ๋าม และพระบาทห้วยต้มได้นั้น

กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ใหม่
กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ใหม่
บทความองค์ความรู้

มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิกาบนพื้นที่สูงสำหรับเป็นพืชสร้างรายได้

รับมืออาการ “Long Covid” ด้วยสมุนไพรไทยใกล้ตัว
รับมืออาการ “Long Covid” ด้วยสมุนไพรไทยใกล้ตัว
บทความองค์ความรู้

“สมุนไพร” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของร่างกายกันมายาวนาน ถือเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของประเทศไทย มีการใช้สมุนไพรหลายชนิดรักษาและบรรเทาอาการของการติดเชื้อ COVID-19 ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง มะขามป้อม กระเทียม

ภัยร้ายของสารเคมีต่อการดื้อยาของแมลง
ภัยร้ายของสารเคมีต่อการดื้อยาของแมลง
บทความองค์ความรู้

แมลง (insects) สิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกาย เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำรงชีวิตร่วมกับมนุษย์หรือมีความสัมพันธ์ร่วมกันนับตั้งแต่ในอตีดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ที่มีชนิดและการสำรวจพบมากที่สุดในโลก

การกักเก็บคาร์บอนในดินกับสภาวะโลกร้อน
การกักเก็บคาร์บอนในดินกับสภาวะโลกร้อน
บทความองค์ความรู้

การกักเก็บคาร์บอนในดิน (soil carbon sequestration) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศมากักเก็บไว้ในดิน เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์ในบรรยากาศ โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมาเก็บสะสมไว้ในพืชและดิน

ทำไมน้ำหนักของผักแต่ละต้นจึงสำคัญ?
ทำไมน้ำหนักของผักแต่ละต้นจึงสำคัญ?
บทความองค์ความรู้

เราทราบกันดีว่าในแต่ละฤดูกาลพืชเจริญเติบโตไม่เท่ากัน สำหรับคนที่ปลูกผัก...เคยชั่งน้ำหนักผักในแต่ละเดือนไว้ไหมคะ? วันนี้ลองมาใช้วิชาคณิตศาสตร์กันสักนิด!

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นแค่ความหวังหรือเป็นจริงได้
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นแค่ความหวังหรือเป็นจริงได้
บทความองค์ความรู้

เมื่อพูดถึงคำว่า การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อาจมีมุมมองที่แตกต่างว่าเป็นเพียงคำพูดที่สวยหรู จะเป็นไปได้ไหม หรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้...

“ฌ่ายไน่” แบรนด์ชุมชน บนโลกออนไลน์
“ฌ่ายไน่” แบรนด์ชุมชน บนโลกออนไลน์
บทความองค์ความรู้

แบรนด์ “ฌ่ายไน่” ใช้การออกแบบที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเล่าเรื่อง แบรนด์ผ่านรูปชายหญิงที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่ากะเหรี่ยงที่มีเอกลักษณ์ สะพายตะกร้าที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น เช่น ไผ่ หวาย นำมาสานเป็นตะกร้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชนเผ่าใช้สำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำว่า “ฌ่ายไน่” เป็นภาษาท้องถิ่นของกระเหรี่ยงโปว์ โดยคำว่า “ฌ่าย” แปลว่า สะพาย และ “ไน่” แปลว่า ตะกร้า

โครงสร้างและลักษณะป่าของป่ารอบชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โครงสร้างและลักษณะป่าของป่ารอบชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
บทความองค์ความรู้

ป่าในชุมชนบ้านป่าเก๊ยะ ตำบลท่าก๊อ (หมู่ที่ 18) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยชนเผ่าล่าหู่ อาข่า และกะเหรี่ยง ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่มีลักษณะภูมิสังคมดั้งเดิมเป็นไร่เลื่อนลอยแบบหมุนเวียน (Rotation agriculture) ปัจจุบันมีการปลูกพืชไร่เป็นรายได้ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้ ได้แก่ พลับ บ้วย กล้วย เป็นต้น

พืชผักที่เหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูฝนและการจัดการ
พืชผักที่เหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูฝนและการจัดการ
บทความองค์ความรู้

พืชผักที่เหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีที่ปลูกกลางแจ้ง ถ้าเป็น 'ผักกินผล' เช่น ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ลูกซาโยเต้ 'ผักกินราก/หัว' เช่น แครอท เบบี้แครอท ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) 'ผักกินใบ' เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้ง ยอดซาโยเต้ แต่หาใครมี 'โรงเรือน' จะได้เปรียบ เพราะสามารถเลือกปลูกพืชได้หลากหลาย ไม่ต้องกลัวฝน

โปรตีนทางเลือก แหล่งโภชนาการ จาก อาหารพื้นบ้าน
โปรตีนทางเลือก แหล่งโภชนาการ จาก อาหารพื้นบ้าน
บทความองค์ความรู้

การได้กินอาหารที่ดี มีประโยชน์และอร่อย เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยวัฒนธรรมการกินจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม สภาพภูมิประเทศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช แมลง และจุลินทรีย์ ที่นำมาประกอบเป็นอาหารที่พบในพื้นที่นั้นๆ

ห้วยโทนคอฟฟี่...กาแฟดีบนพื้นที่สูง
ห้วยโทนคอฟฟี่...กาแฟดีบนพื้นที่สูง
บทความองค์ความรู้

“Huaytone Coffee” เป็นแบรนด์กาแฟบนพื้นที่สูง เครื่องหมายการค้าที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน บ้านห้วยโทนเองที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ตัวอักษรตัว U เป็นรูปถ้วยกาแฟที่มีกลิ่นไอกาแฟลอยส่งกลิ่นหอมฟุ้ง รวมทั้งสะท้อนวิถีชีวิตชายหญิงที่มีการแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นผสมผสานกับบ้านดั้งเดิมของชนเผ่าลัวะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ประกอบกับลวดลายสีสันดั้งเดิมของผ้าซิ่นบนฉลากแสดงออกถึงชนชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเครื่องหมายการค้า “Huaytone Coffee” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทะเบียนเลขที่ 211122820 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

กุหลาบ ชอบหน้าฝนหรือไม่
กุหลาบ ชอบหน้าฝนหรือไม่
บทความองค์ความรู้

เกษตรกรและหลายๆ คนที่ปลูกกุหลาบ คงจะพบปัญหาหนักใจในช่วงฤดูฝน ที่ต้นกุหลาบเจริญเติบโตไม่ดี และพบโรคและแมลงมารบกวนมาก ทำให้หมดกำลังใจในการดูแลกันไปเลยทีเดียว แต่ถ้าเรารู้สาเหตุของปัญหา ก็จะสามารถแก้ไขได้ทัน ลองมาดูกันว่าจะแก้ไขกันได้อย่างไร

“ชาเลือดมังกร” สีสันพรรณพฤกษา
“ชาเลือดมังกร” สีสันพรรณพฤกษา
บทความองค์ความรู้

ชาเลือดมังกร... มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Peristrophe bivalvis (L.) Merr. (ชื่อพ้อง: Peristrophe roxburghiana ) ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกับเหงือกปลาหมอ หรือวงศ์ ACANTHACEAE ซึ่งชื่อของพืชชนิดนี้เรียกตามสีของน้ำเมื่อนำใบมาแช่น้ำร้อน จะได้สีแดงอมม่วงคล้ายเลือด ส่วนใหญ่หากสืบค้นข้อมูล มักมีความสับสนระหว่าง ต้นชาเลือดมังกร (magenta plant) และ ต้นเลือดมังกร (dragon’s blood tree) ซึ่งพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ มีรูปร่างหน้าตา ถิ่นที่อยู่อาศัย สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง


ทั้งหมด 212 รายการ