บทความและสื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายนอก

การประกวดภาพถ่าย SCIENCE IS OUT THERE "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2567
20 เมษายน 2567 | 126 ครั้ง

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดมุมมอง เรื่องราว ประสบการณ์หรือความประทับใจ ผ่านภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความหมายของภาพ ที่สะท้อนความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รอบตัวที่ประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
20 มีนาคม 2567 | 125 ครั้ง

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 29-30 พฤษภาคม 2567 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC Social Media)
25 พฤษภาคม 2563 | 3,749 ครั้ง

MOAC Social Media ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ๆพร้อมทั้งสาระความรู้มากมายได้ทางโซเชียลมีเดียของเรา

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มูลนิธิโครงการหลวง