บทความและสื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

สื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

งานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม
4 สิงหาคม 2565 | 103 ครั้ง

พิธีเปิด "งานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม" จาก ไอคอนสยาม

คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี
23 กรกฎาคม 2565 | 150 ครั้ง

คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี พูดคุยกับ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

พิธีเปิดงานสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร (ก.ษ.)
7 กรกฎาคม 2565 | 102 ครั้ง

พิธีเปิดงานสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
4 กรกฎาคม 2565 | 88 ครั้ง

พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

พิธีเปิดงาน มหกรรม “สืบสานงานพ่อ”
1 กรกฎาคม 2565 | 80 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. รับชมพิธีเปิดงาน มหกรรม “สืบสานงานพ่อ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พิธีมอบรางวัล AIC Award 2022
29 มิถุนายน 2565 | 93 ครั้ง

พิธีมอบรางวัล AIC Award 2022

งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการ THAICID National SYMPOSIUM ครั้งที่ 15
24 มิถุนายน 2565 | 85 ครั้ง

ถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการ THAICED National SYMPOSIUM ณ โถงชั้น 1 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู

พิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต
23 มิถุนายน 2565 | 94 ครั้ง

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)​ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

พิธีเปิดงานประกวดเส้นไหม
16 มิถุนายน 2565 | 154 ครั้ง

พิธีเปิดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 120
13 มิถุนายน 2565 | 134 ครั้ง

รับชมพิธีการต่าง ๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ตลอดทั้งวัน พร้อมๆ กันได้แล้วตอนนี้!!

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
9 มิถุนายน 2565 | 116 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565-2570. “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
28 กันยายน 2564 | 360 ครั้ง

งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 (Online)

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การนับจด)
21 กรกฎาคม 2564 | 536 ครั้ง

การประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การนับจด) เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021
16 มิถุนายน 2564 | 283 ครั้ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021

ตอนพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
12 มกราคม 2564 | 1,072 ครั้ง

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ตอนที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย
4 มกราคม 2564 | 1,528 ครั้ง

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ตอนที่ 9 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบิน
28 ธันวาคม 2563 | 1,101 ครั้ง

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ตอนที่ 8 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน
24 ธันวาคม 2563 | 991 ครั้ง

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10