คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี

ขอเชิญรับชมรายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี

พูดคุยกับ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น "ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกและแก้ปัญหาปุ๋ยแพง" พร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัย วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.05 น. - 09.00 น. ทาง FM92.5 MHzและเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ รวมทั้งรับชมออนไลน์ที่เฟซบุ๊ก Radio Thailand Live

กดเพื่อเข้าชมใน Facebook