รู้ยัง สวพส. มี LINE Official Account ชื่อว่า HRDI ของดีพื้นที่สูง (@hrdi)

7 เมษายน 2563 อ่าน: 5,177 ครั้ง

HRDI LINE ของดีพื้นที่สูง - ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

วีดิทัศน์แนะนำ HRDI LINE ของดีพื้นที่สูง - ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของสถาบัน

Share this:

ดูทั้งหมด