ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (1 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป้นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร
ประกาศ: 19 ตุลาคม 2564 | สิ้นสุด: 1 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียด
Share this: