ประกาศการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (4 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: February 20 2024 | 17:19:44

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 12 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้(ปฏิบัติงานด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการ) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 4 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 26 มิถุนายน 2567 | สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลรักษาสวนและโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ: 21 มิถุนายน 2567 | สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม