ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (1 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 กลุ่มบริหารจัดการงานพัฒนา สำนักพัฒนา
ประกาศ: 6 กรกฎาคม 2564 | สิ้นสุด: 2 สิงหาคม 2564
รายละเอียด
Share this: