ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (1 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้าง ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
ประกาศ: 23 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 28 กันยายน 2563
รายละเอียด
Share this: