ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (1 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 30 เมษายน 2564 | สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด
Share this: