ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (6 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 18 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการงานพัสดุ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 16 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน
ประกาศ: 16 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3
ประกาศ: 13 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการงานหารายได้ (จำหน่ายสินค้าที่ระลึกและร้านกาแฟ)
ประกาศ: 28 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 25 กันยายน 2562
รายละเอียด

Share this: