ประกาศการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (3 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: February 20 2024 | 17:19:44

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 3 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 19 เมษายน 2567
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 3 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 19 เมษายน 2567
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 | สิ้นสุด: 19 เมษายน 2567
รายละเอียด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม