ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (3 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 12 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ: 7 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 19 มกราคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาช) เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานคลัง สำนักอำนวยการ
ประกาศ: 5 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 31 มกราคม 2565
รายละเอียด
Share this: