การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกกำหนดเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน ตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและ ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

อ่านบทความเพิ่มเติม...

Link บทความ : ความรู้กฎหมาย PDPA เบื้องต้น

 

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

2. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

3. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

4. การแจ้งเหตุละเมิดและการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ดาวนโหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ