วารสาร สวพส.

วารสาร สวพส. ฉบับที่ 6

วารสาร สวพส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กันยายน – ธันวาคม 2557 “โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง” “มูลไส้เดือน ทองคำติดดิน” “รับขนมจีบซาเปาเพิ่มมั้ยคะ จากโครงการหลวง” “เดินเล่น ชมน้ำตก ที่อินทนนท์”

อ่านต่อ
วารสาร สวพส. ฉบับที่ 5

วารสาร สวพส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2557 “โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน การเกษตรแบบกระชับพื้นที่” “มูลไส้เดือน ทองคำติดดิน” “กระบือนมและผลิตภัณฑ์นมกระบือจากโครงการหลวง” “Check In กินเจ @ลี้ กับวิทยา”

อ่านต่อ
วารสาร สวพส. ฉบับที่ 4

วารสาร สวพส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม - มีนาคม 2557 “มาเที่ยวดอยปุยกันนะคะ” “โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย” “วิถีเกษตรกรชาวม้งและแหล่งท่องเที่ยว” “เมนูปุ๋ย อาหารสำหรับพืช” “บุกเดนมาร์ก ชมปศุสัตว์อินทรีย์” “ลิ้มลองอาหารจีนยูนนาน @ โครงการหลวงผาตั้ง”

อ่านต่อ
วารสาร สวพส. ฉบับที่ 3

วารสาร สวพส. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2556 “เรื่องหมูๆ.. อู๊ด..อู๊ด” “หมูออมสิน ที่บ้านแม่เหลอ” “ข้าว ป่า น้ำ คน” บนความเพียงพอ..ที่พอเพียง ณ บ้านปงผาง จังหวัดลำพูน” “เปียแตรง หมูสายพันธุ์ดีจากเบลเยี่ยม”

อ่านต่อ
วารสาร สวพส. ฉบับที่ 2

วารสาร สวพส. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556 “โครงการขยายผลฯ แม่จริม ชุมชนนี้ไม่มีเผา” “เกษตรกร ไม่เผา ทำอย่างไร” “กระซิบรักให้ดังก้องดอย ที่แจรงหลวง จังหวัดน่าน” “โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์บนพื้นที่สูง”

อ่านต่อ
วารสาร สวพส. ฉบับที่ 1

วารสาร สวพส. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2556 “ต้องลอง ปุ๋ยหมัก ไม่กลับกอง” “เฮมพ์ พืชมหัศจรรย์” “โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน”

อ่านต่อ