เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

รายงานการร้องทุกข์คดีอาญา กรณีแอบอ้างตราสถาบันและเผยแพร่ข่ายอันเป็นเท็จ

อ่านต่อ
Add Friend เลย มาเป็นเพื่อนกัน ติดตามตลาดสินค้าผลผลิตจากชุมชนบนพื้นที่สูง

อ่านต่อ
แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ
สวพส. ขอเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

อ่านต่อ
สวพส. ประกาศ ขั้นตอนและเงื่อนไขวิธีการจำหน่ายกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

อ่านต่อ
สวพส. ประกาศ ขั้นตอนและเงื่อนไขวิธีการจำหน่ายกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

อ่านต่อ
สวพส.คว้าองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

อ่านต่อ
No Gift Policy ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด ดังที่ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ
งานโครงการหลวง 2563 วันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ตลาดนัดชาวดอย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-16.00 น. เริ่ม 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
ความสุข...จากยอดดอย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านต่อ
สิงหา..ปทุมมาน่าชม ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
แม่จริม สวพส. มอบผลผลิตผักให้โรงพยาบาลและทีม อสม.

อ่านต่อ
สวพส. คว้ารางวัลเกียรติยศ รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)

อ่านต่อ
รู้ยัง สวพส. มี LINE Official Account ชื่อว่า HRDI ของดีพื้นที่สูง (@hrdi)

อ่านต่อ
ปรับ “น่าน” เปลี่ยน Change for Better Life: เทคโนโลยีดิจิตัลเปลี่ยนชีวิตที่ดีกว่า

อ่านต่อ
ปรับ “น่าน” เปลี่ยน ปรับ “เล็ก” เพื่อเปลี่ยน “ใหญ่” จากถังพลาสติกสู่ Zero Waste ได้อย่างไร

อ่านต่อ