เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

หลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง หรือ นพส.”

อ่านต่อ
International Workshop Programme 2023-2024

อ่านต่อ
เทศกาลชมสวน 2565 “แอ่วสุขใจ ไอมิสยู”

อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.

อ่านต่อ
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาฟื้นที่สูง

อ่านต่อ
เปลี่ยนป่าข้าวโพด สู่ภูเขาสีเขียว- หมู่บ้านต้นแบบลดหมอกควัน: ปางแดงใน

อ่านต่อ
NO Gift Policy

อ่านต่อ
โครงการหลวง 2565

อ่านต่อ
ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นเพียงความฝัน หรือเป็นจริงได้ (EP.6)

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

อ่านต่อ
ประกาศแจ้งเตือนการแอบอ้างชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ่านต่อ
Innovation for Resilient Agriculture Agricultural International Conference

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับ

อ่านต่อ
สวพส. คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565

อ่านต่อ
สวพส. คว้า 8 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ทั้งหมด 80 รายการ