เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

การประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
International Workshop Programme on Go Organic: The Challenges of Organic Production and Marketing 4 - 8 June 2024 - Chiangmai, Thailand

อ่านต่อ
EP.16 PDPA เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

อ่านต่อ
ขอเชิญผู้รับบริการและผู้มาติดต่อของ สวพส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA

อ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132nd Year Anniversary.

อ่านต่อ
Highland Best Sustainable Agricultural Practices Today For Better Future Development

อ่านต่อ
ค่านิยมองค์กร สวพส. HRDI CORE VALUE

อ่านต่อ
ไขกุญแจ ชุมชนคาร์บอนต่ำ ลดโลกร้อน

อ่านต่อ
HRDI EP 13 Part 2 ส่องนวัตกรรมชาวออสซี่ จัดการพื้นที่เกษตรอย่างไร 5,000 ไร่ ใช้คนงาน 2 คน

อ่านต่อ
วันดินโลก

อ่านต่อ
Seminar on The Royal Project Highland Development Model: Contributing to the Future Sustainability on Food Security and the Environment

อ่านต่อ
NoGiftPolicy นโยบายไม่รับของขวัญ

อ่านต่อ
หลักสูตร นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 3 (นพส. 3)

อ่านต่อ
จาก..ขุนเขา สู่..ชาวเรา และชาวโลก

อ่านต่อ
ก.เกษตรฯ เปิดศูนย์ฯ พิรุณราช 882

อ่านต่อ

ทั้งหมด 96 รายการ