ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. ร่วม กรมปศุสัตว์ เดินหน้าพัฒนาโครงการธนาคาร โค-กระบือ
สวพส. ร่วม กรมปศุสัตว์ เดินหน้าพัฒนาโครงการธนาคาร โค-กระบือ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และกรมปศุสัตว์ ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในเขตพื้นที่สูง ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สวพส. ร่วม 5 หน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัย การปลูกกัญชง กัญชา
สวพส. ร่วม 5 หน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัย การปลูกกัญชง กัญชา

สวพส. ร่วมกับ 5 หน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการปลูกและสารสกัดจาก พืชกัญชา และกัญชง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

สวพส. ผนึกกำลัง ม.พายัพ ลงนาม MOU ความร่วมมือวิจัยกัญชง
สวพส. ผนึกกำลัง ม.พายัพ ลงนาม MOU ความร่วมมือวิจัยกัญชง

สวพส. ผนึกกำลัง ม.พายัพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ และการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

สวพส. จับมือ มรภ. ชม.  ลงนาม MOU
สวพส. จับมือ มรภ. ชม. ลงนาม MOU

สวพส. จับมือ มร.ชม. ลงนาม MOU เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานทั้งสองให้มากที่สุด โดยมีความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการและการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ

สวพส. จับมือ อบก.ลงนามบันทึก MOU ความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจก
สวพส. จับมือ อบก.ลงนามบันทึก MOU ความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือสวพส. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรืออบก. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจกของชุมชนในพื้นที่สูงเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

สวพส. รับ 3 รางวัล ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ
สวพส. รับ 3 รางวัล ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

สวพส. ได้รับรางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ประจำปี 2564” จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้มีบทบาทสำคัญด้านการพัฒนาแลขับเคลื่อนการคิดการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม โดยได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล

สวพส. ส่งกำลังใจไปสู้ภัยโควิด อ.อมก๋อยและเชียงดาว
สวพส. ส่งกำลังใจไปสู้ภัยโควิด อ.อมก๋อยและเชียงดาว

วันที่ 25-27 กันยายน 2564 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ (สวพส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งกำลังใจมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ยา และเวชภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรและบุคคลากร สวพส. มอบให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ที่ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 417 ครัวเรือน

สวพส. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ผลงานแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2564
สวพส. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ผลงานแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2564

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับ 3 รางวัล ระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน และ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน


ทั้งหมด 387 รายการ