ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง จ.น่าน
สวพส. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง จ.น่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจันกะพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลักดัน สวพส. สู่องค์กรดิจิทัล
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลักดัน สวพส. สู่องค์กรดิจิทัล

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลักดัน สวพส. สู่องค์กรดิจิทัล


ทั้งหมด 557 รายการ