ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส . จัดเวที พี่สอนน้องในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้

13 ธันวาคม 2562 อ่าน: 24 ครั้ง

"สวพส . ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” โดยการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และสามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
โครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562

11 ธันวาคม 2562 อ่าน: 59 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ

อ่านต่อ
สวพส. จัดกิจรรม สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน

6 ธันวาคม 2562 อ่าน: 70 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม“สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” กิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2562 อ่าน: 70 ครั้ง

สวพส. ร่วมพิธีววางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ
สวพส. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9

4 ธันวาคม 2562 อ่าน: 48 ครั้ง

สวพส.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงาน สวพส.

2 ธันวาคม 2562 อ่าน: 52 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ต้อนรับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัด ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
"การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ"

29 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 82 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส. ติวเข้ม อบรมจัดทำฐานข้อมูลการใช้ที่ดินรายแปลง

29 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 91 ครั้ง

สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลการใช้ที่ดินรายแปลง และการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

อ่านต่อ
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมห้วยก้างปลา

22 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 68 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลอง

22 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 51 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลอง จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกียรติศักดิ์ น้อยพุฒ ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ
วาวี สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมไปต่อปี 2563

22 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 54 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
เชิญร่วมงาน วันดินโลก 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

14 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 348 ครั้ง

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 * เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการด้านการอนุรักษ์ดิน * ร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ปกป้องรักษา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
สวพส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 146 ครั้ง

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
เริ่มแล้ว "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9"

8 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 96 ครั้ง

เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน 7-11 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมกับสาธารณสุขติวเข้มรณรงค์ลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง

8 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 76 ครั้ง

สวพส. ร่วมกับสาธารณสุข จัดประชุมทำแผนบูรณาการเพื่อดำเนินกิจกรรมลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ
สวพส. ตั้งเป้า ต่อยอดคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 เพิ่ม

1 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 106 ครั้ง

สวพส. จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ : การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (รุ่นที่ 1) 2562 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล UNPSA และปูแนวทางในต่อยอดสร้างผลงานเพื่อรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards) และรางวัล United Nations Public Sector Awards (UNPSA)

อ่านต่อ
"แผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลง" อาวุธสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูง

26 ตุลาคม 2562 อ่าน: 128 ครั้ง

สวพส. จับมือหน่วยงานและผู้นำชุมชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนและวางแผนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเมืองลีแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

อ่านต่อ
สวพส.ร่วมวางพวงมาลา-ถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

24 ตุลาคม 2562 อ่าน: 110 ครั้ง

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

21 ตุลาคม 2562 อ่าน: 1,416 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบให้ประชาชนทุกครัวเรือน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

อ่านต่อ
สวพส. และ สบร. จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

21 ตุลาคม 2562 อ่าน: 77 ครั้ง

สวพส. และ สบร. จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการเรียนรู้พร้อมพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในสวน

อ่านต่อ
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

13 ตุลาคม 2562 อ่าน: 99 ครั้ง

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

อ่านต่อ
สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

1 ตุลาคม 2562 อ่าน: 163 ครั้ง

คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

อ่านต่อ
สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25 กันยายน 2562 อ่าน: 213 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

อ่านต่อ
สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

16 กันยายน 2562 อ่าน: 187 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

อ่านต่อ
มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี

10 กันยายน 2562 อ่าน: 890 ครั้ง

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ
สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”

5 กันยายน 2562 อ่าน: 482 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

4 กันยายน 2562 อ่าน: 194 ครั้ง

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

อ่านต่อ
สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4 กันยายน 2562 อ่าน: 133 ครั้ง

วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย”

2 กันยายน 2562 อ่าน: 139 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

2 กันยายน 2562 อ่าน: 160 ครั้ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”

อ่านต่อ
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2562

29 สิงหาคม 2562 อ่าน: 155 ครั้ง

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ .ตาก

อ่านต่อ
สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดาเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

29 สิงหาคม 2562 อ่าน: 145 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดาเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ
สวพส. ประสานภาคี จัดอบรมโครงการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักแบบโครงสร้างเหล็กให้กับกลุ่มปลูกผักอินทรีย์

29 สิงหาคม 2562 อ่าน: 125 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จัดกิจกรรมอบรม “โครงการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักแบบโครงสร้างเหล็กให้กับกลุ่มปลูกผักอินทรีย์”

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมศึกษาพื้นที่และหารือแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว

28 สิงหาคม 2562 อ่าน: 96 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมศึกษาพื้นที่และหารือแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ
สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง "รื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง"

28 สิงหาคม 2562 อ่าน: 81 ครั้ง

สถาบันวิจัยละพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง "เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 2 เชียงรายและโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ลุ่มน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ 2562"

อ่านต่อ
สวพส.ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 3

27 สิงหาคม 2562 อ่าน: 107 ครั้ง

สวพส.ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.

22 สิงหาคม 2562 อ่าน: 101 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ มุ่งการติดตามงานในพื้นที่

22 สิงหาคม 2562 อ่าน: 142 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี สถาบันวิจัยแลพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
เชิญร่วมงาน “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”

20 สิงหาคม 2562 อ่าน: 737 ครั้ง

เชิญร่วมงาน “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง

19 สิงหาคม 2562 อ่าน: 163 ครั้ง

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 150 คน ประกอบด้วย คณะทำงานมูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเจ้าหน้าที่สถาบัน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ
เกษตรกรบนพื้นที่สูงและเจ้าหน้าที่ สวพส. รับรางวัลผลงานดีเด่น ในกิจกรรมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

16 สิงหาคม 2562 อ่าน: 192 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในกิจกรรมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเด่นผลสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สถาบัน

อ่านต่อ
เผยเคล็ดลับการประสบความสำเร็จ สวพส.นำเกษตรกรอบรมบัญชีฟาร์ม

16 สิงหาคม 2562 อ่าน: 128 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดอบรมบัญชีฟาร์มแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ได้รับเกียรติจาก นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการตรวจสอบสวพส. ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชีมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

อ่านต่อ
สวพส. จัดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 15 - 16 สิงหาคม 2562

15 สิงหาคม 2562 อ่าน: 198 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ชมนิทรรศการและผลงานดีเด่น เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562

12 สิงหาคม 2562 อ่าน: 137 ครั้ง

วันที่12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สวพส. อบรมบัญชีฟาร์ม สร้างรากฐานความยั่งยืนในวิถีเกษตร

9 สิงหาคม 2562 อ่าน: 128 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำบัญชีฟาร์ม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ปลูกข้าววันแม่ สืบสาน เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

9 สิงหาคม 2562 อ่าน: 201 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งเยาวชน และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและร่วมเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
เชิญร่วมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ชมนิทรรศการและผลงานดีเด่น จากเจ้าหน้าที่สวพส.และเกษตรกรบนพื้นที่สูง

7 สิงหาคม 2562 อ่าน: 308 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส.จับมือ มก. สนับสนุนนโยบายรัฐพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

5 สิงหาคม 2562 อ่าน: 174 ครั้ง

ถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนตามนโยบายของภาครัฐ โดยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เพื่อเป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาพลังงานทดแทนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

อ่านต่อ
สวพส.ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

28 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 274 ครั้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสวพส. สรุปแผนบูรณาการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

28 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 830 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องสังขละบุรี 1 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจาก ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ
สวพส.ลงพื้นที่ห้วยเขย่งทำแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

28 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 151 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมศึกษาพื้นที่และหารือแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนุบรี โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ และดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าศึกษาพื้นที่กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ แปลง 70 ไร่ หมู่ 3 บ้านห้วยเขย่ง และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ หมู่ 5 บ้านไร่ป้า โดยนายคำแสง มีทา ผู้นำเกษตรกร เป็นผู้ข้อมูลการดำเนินการของทั้ง 2 กลุ่ม

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

28 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 118 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจาก ท่านไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันฯ พร้อมหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ
สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก เน้นลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง

26 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 126 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตากครั้งที่ 2 /2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมตากอันดามัน อ.เมือง จ.ตาก

อ่านต่อ
สวพส. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดน่าน

26 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 138 ครั้ง

สวพส. จัด “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปี 2562” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ แม่จริม และโรงแรม ดิอิมเพรส น่าน

อ่านต่อ
โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

26 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 139 ครั้ง

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ
สวพส. ห้วยก้างปลาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 114 ครั้ง

โครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
สวพส.เปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ สู่ “วิถีเกษตร บ้านป่างค่าใต้-พะเยา”

25 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 204 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชน ในการส่งเสริมไปสู่ชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงแก่สื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านปางค่าใต้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานการทำงานและการส่งเสริมการปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 177 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย-แม่สามแลบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียม แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมตรวตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย

24 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 115 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ
สวพส. สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนทุนพระราชทาน

23 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 148 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน โดยรับนักเรียนทุนฯ เข้าฝึกปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และแนวพระราชดำริ พระราชจริยาวัตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุนฯ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียน

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมจัดกิจกรรม “แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”

19 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 225 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรม “แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
“ดอยงาม ชาดี วิถีป่า” เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ จากการดำเนินงานของ สวพส. ณ บ้านดอยงาม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

18 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 258 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านดอยงาม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

11 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 170 ครั้ง

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
โครงการ “ต้นไม้ของหนู” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

10 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 336 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ดำเนินงานโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ร่วมกับโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

อ่านต่อ
ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงศรีคีรีรักษ์

10 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 274 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงศรีคีรีรักษ์ ร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปลูกป่าต้นน้ำพื้นที่จังหวัดตาก โดยนาย ชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารสวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

8 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 276 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมหน่วยงานภาคี ร่วมประชุมผลการดำเนินงานแผนแม่บท

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 323 ครั้ง

สวพส. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน “ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” รับการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 226 ครั้ง

คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน และ ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ
สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ พกฉ. จัดนิทรรศการงานมหกรรมสืบสาน รักษาต่อยอดกษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 323 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร

อ่านต่อ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สวพส.

4 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 258 ครั้ง

สวพส. ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ10 ปี (พ.ศ.2561-2570)

อ่านต่อ
นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

4 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 511 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เห็นความสำคัญของการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

28 มิถุนายน 2562 อ่าน: 287 ครั้ง

สวพส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องดอยคำ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
1 ก.ค. - 31 ส.ค.62 ชวนชมปทุมมานับแสนดอก และชมดอกไฮเดรนเยียหลากสีสัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

24 มิถุนายน 2562 อ่าน: 62 ครั้ง

1 ก.ค. – 31 ส.ค.62 ชวนเพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกปทุมมา จำนวน 34 สายพันธุ์

อ่านต่อ
สวพส. มุ่งมั่น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ สำนักงานสีเขียว (Green Office)

14 มิถุนายน 2562 อ่าน: 350 ครั้ง

สวพส. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบัน

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวพส. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

13 มิถุนายน 2562 อ่าน: 395 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
โครงการหลวงเตรียมจัดการประชุมนานาชาติในวาระครบรอบ 50 ปี ควบคู่กับการจัดงานประจำปี โครงการหลวง 2562

12 มิถุนายน 2562 อ่าน: 401 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ในวาระโครงการหลวงครบรอบ ๕๐ ปี ในปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)

11 มิถุนายน 2562 อ่าน: 309 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส. จับมือ สพร.19 เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือพนักงานดูแลห้องพัก “ราชพฤกษ์ เพลซ”

6 มิถุนายน 2562 อ่าน: 251 ครั้ง

สวพส. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ตำแหน่ง พนักงานดูแลห้องพัก”

อ่านต่อ
สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

5 มิถุนายน 2562 อ่าน: 464 ครั้ง

สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

5 มิถุนายน 2562 อ่าน: 247 ครั้ง

สวพส. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านต่อ
สวพส. รวมใจปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4 มิถุนายน 2562 อ่าน: 320 ครั้ง

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ
4 มิ.ย.62 เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง”

30 พฤษภาคม 2562 อ่าน: 318 ครั้ง

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง”

อ่านต่อ
สวพส.ชวนคอกาแฟ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการลดมลพิษทางหมอกควัน ด้วยการดื่มกาแฟจากพื้นที่สูง

24 พฤษภาคม 2562 อ่าน: 324 ครั้ง

สวพส. ชวนเปิดประสบการณ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ชิมกาแฟ แลดูสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เรียนรู้หลักการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศาสตร์พระราชา ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสัมผัสกับเสน่ห์อันล้ำลึกของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูงที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดมลพิษทางหมอกควัน

อ่านต่อ
ปางยางตั้งเป้าเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์และผลผลิตอะโวคาโดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน

24 พฤษภาคม 2562 อ่าน: 386 ครั้ง

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง จัดกิจกรรม Field Day (ฟิลเดย์) “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอะโวคาโดภายใต้การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง

อ่านต่อ
สวพส. เดินหน้า!!! ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร

15 พฤษภาคม 2562 อ่าน: 371 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ให้แก่ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่สถาบัน ในหลักสูตร “กฎจราจรและการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ
นมคุณภาพ นมล้านนา นมเพื่อประชากรไทย (World Milk)

15 พฤษภาคม 2562 อ่าน: 300 ครั้ง

ภายในงานชมการแข่งขันดื่มนม การสาธิตเมนูจากนม สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมและเนื้อสัตว์เครือข่ายกรมปศุสัตว์ สินค้าจากร้านโครงการหลวง รวมทั้งผัก ผลไม้จากเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้เลือกชิม เลือกช็อป กันอย่างจุใจ

อ่านต่อ
ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

11 เมษายน 2562 อ่าน: 456 ครั้ง

ประธานองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

อ่านต่อ
สวพส. จัดฝึกอบรม การสร้างการรับรู้และความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

4 เมษายน 2562 อ่าน: 443 ครั้ง

สวพส. จัดฝึกอบรม การสร้างการรับรู้และความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

3 เมษายน 2562 อ่าน: 447 ครั้ง

สวพส. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1 มีนาคม 2562 อ่าน: 334 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติ จำนวน 4 ด้าน เพื่อให้ สวพส. เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 -2570)

อ่านต่อ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย จังหวัดเชียงใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 513 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะ ประกอบด้วย คุณจันทนี ธนรักษ์ นายชวลิต ชูขจร นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ และนางสาวลดาวัลย์ คำภา ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบัน และคณะผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ
สวพส. ลงพื้นที่ปางหินฝน สร้างความเชื่อมั่น พัฒนาบุคลากร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวง

28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 320 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ จัดประชุมอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 และศึกษาดูงานในพื้นที่การดำเนินงานของสถาบัน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร พร้อมคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่านต่อ
“236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

21 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 380 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
สวพส. พัฒนาผู้นำเกษตร ยกระดับองค์ความรู้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง

21 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 423 ครั้ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2562” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ตามรอยงานโครงการหลวง สู่ผ้าทอหลังเขา ชนเผ่าดาราอั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 540 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดกิจกรรมนำทีมเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและภารกิจงานของสถาบัน เรื่อง “ตามรอยงานโครงการหลวง สู่ผ้าทอหลังเขา ชนเผ่าดาราอั้ง” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
“ไม้สน ชะลอความแก่” งานวิจัยนำร่อง สู่ความท้าทายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้สนเมืองไทย

29 มกราคม 2562 อ่าน: 449 ครั้ง

สวพส. ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ได้จัดการเสวนาไม้สน “ความท้าทายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้สนเมืองไทย: จะก้าวเดินอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยมี นางสาวเพชรดา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

อ่านต่อ
ประธานอนุวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะอนุกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์

18 มกราคม 2562 อ่าน: 511 ครั้ง

นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

อ่านต่อ
นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก

25 ธันวาคม 2561 อ่าน: 410 ครั้ง

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก นำโดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร

อ่านต่อ
สวพส.ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดน่าน หนุนเกษตรกรขุนสถาน-แสนสุข สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน

19 ธันวาคม 2561 อ่าน: 518 ครั้ง

สวพส.ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดน่าน หนุนเกษตรกรขุนสถาน-แสนสุข สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย (ขุนสถาน) จังหวัดน่าน” ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
มูลนิธิโครงการหลวงแถลงข่าวจัดงาน “โครงการหลวง 2561” ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 ธันวาคม 2561 อ่าน: 671 ครั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2561 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

อ่านต่อ
สวพส .จัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก (World Soil Day) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

7 ธันวาคม 2561 อ่าน: 458 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก (World Soil Day) ระหว่างวันที่ 1- 8 ธันวาคม 2561 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์

16 พฤศจิกายน 2561 อ่าน: 407 ครั้ง

สวพส. ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี พันเอกวชิรวิชญ์ สาริกานนท์ รองหัวหน้าอำนวยการประสานงาน คก.พมพ.จว.ต.ก-ม.ส. เป็นประธาน

อ่านต่อ
มติครม. แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 30 ตุลาคม 2561

5 พฤศจิกายน 2561 อ่าน: 707 ครั้ง

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day)

17 ตุลาคม 2561 อ่าน: 435 ครั้ง

คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ โครงการพระราชดำริห้วยตึงเฒ่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล

12 ตุลาคม 2561 อ่าน: 422 ครั้ง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 ตุลาคม 2561 อ่าน: 625 ครั้ง

วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ได้เห็นชอบการกำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

อ่านต่อ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน

24 กันยายน 2561 อ่าน: 497 ครั้ง

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กว่า 80 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

14 กันยายน 2561 อ่าน: 667 ครั้ง

ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้

อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสรุปแผนบูรณาการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

11 กันยายน 2561 อ่าน: 476 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการคณะกรรมการอำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
สวพส. จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2561

22 สิงหาคม 2561 อ่าน: 438 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2561

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมต้อมรับ องคมนตรีและคณะ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ

22 สิงหาคม 2561 อ่าน: 439 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมต้อมรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ

อ่านต่อ
สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการในพื้นที่คลองลาน

1 สิงหาคม 2561 อ่าน: 765 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จัดกิจกรรมปลูกป่า รักษาต้นน้ำ ดอยแม่สลอง

1 สิงหาคม 2561 อ่าน: 572 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จัดกิจกรรมปลูกป่า รักษาต้นน้ำ ดอยแม่สลอง

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมกับอำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

31 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 755 ครั้ง

สวพส. ร่วมกับอำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

24 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 414 ครั้ง

คณะผู้บริหาร สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ
คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

13 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 373 ครั้ง

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

อ่านต่อ
พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย

11 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 887 ครั้ง

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 530 ครั้ง

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

อ่านต่อ
สวพส. หนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน”

10 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 669 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานเปิดงาน

อ่านต่อ
สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

2 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 545 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน(สะเนียน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561

20 มิถุนายน 2561 อ่าน: 490 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็นประธาน

อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน

15 มิถุนายน 2561 อ่าน: 709 ครั้ง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และน.ส.รุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน

อ่านต่อ
สำนักวิจัย สวพส. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง

30 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 677 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัย ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง ณ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมหาแนวทางกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่

25 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 555 ครั้ง

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่างแผนการใช้ที่ดิน ​ร่วมกับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ​ และ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน​

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

22 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 531 ครั้ง

สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย-แม่สามแลบเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาแปรรูป "บุก" ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 1,104 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย-แม่สามแลบเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาแปรรูป "บุก" ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมประชุม คณะ ธกส. คืนชีวิตลำน้ำแจ่ม

10 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 555 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ สวพส. ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะ ธกส. นำโดย ผอ.ธกส.เชียงใหม่ , ชลประทานเชียงใหม่, ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ เรื่อง โครงการคืนชีวิตลำน้ำแจ่ม

อ่านต่อ
จิสด้า จับมือกับ สวพส. เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden)

9 เมษายน 2561 อ่าน: 571 ครั้ง

จิสด้า จับมือกับ สวพส. เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden) จำลองบรรยากาศและเรื่องราวบนดาวอังคารให้ร่วมค้นหาคำตอบ “มนุษย์จะอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้จริงหรือ?”

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​

30 มีนาคม 2561 อ่าน: 558 ครั้ง

สวพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​ ครั้งที่​ 1/2561​ ณ​ ห้องบันเทิงทัพ​ 101 สโมสรบันเทิงทัพ​ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ อ.เมือง​ จ.พิษณุโลก​

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​

30 มีนาคม 2561 อ่าน: 550 ครั้ง

สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง​เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปฎิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตามนโยบายรัฐบาล

5 มีนาคม 2561 อ่าน: 628 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง​เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปฎิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตามนโยบายรัฐบาล​ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมประชุมในการจัดทำร่างแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ

26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 571 ครั้ง

สวพส. ร่วมประชุมในการจัดทำร่างแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ ณ ห้องประชุมโครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 795 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

อ่านต่อ
สวพส. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 470 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สวพส. เข้าติดตามเยี่ยมเยีียน การเปิด "ธนาคารชุมชน"

20 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 485 ครั้ง

ดร.ศิริพงษ์ หังสฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าติดตามเยี่ยมเยีียน การเปิด "ธนาคารชุมชน"

อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่1/2561

20 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 488 ครั้ง

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่1/2561

อ่านต่อ
“ความสามัคคีคือพลัง กำลังใจมีไว้ให้คนทุ่มเท” บ้านน้ำจูน

20 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 459 ครั้ง

” บ้านน้ำจูน ร่วมกับโครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ”จัดกิจกรรมรณรงค์การปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าว วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2561”

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมงาน Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัส

20 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 644 ครั้ง

สวพส. ร่วมงาน Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัส และรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดตาก

9 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 415 ครั้ง

สวพส. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดตาก (เลอตอ) ครั้งที่ 1/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านต่อ
สวพส. เข้าร่วมงาน ตลาดนัดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1

8 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 479 ครั้ง

สวพส. เข้าร่วมงาน ตลาดนัดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1 ณ มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

7 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 461 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 580 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 4 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สบเมย-แม่สามแลบ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร สวพส. เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

31 มกราคม 2561 อ่าน: 416 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

26 มกราคม 2561 อ่าน: 424 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ภายใต้การดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
การประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์”

26 มกราคม 2561 อ่าน: 657 ครั้ง

สำนักยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับสำนักพัฒนา จัดประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

18 มกราคม 2561 อ่าน: 489 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้พบปะประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2561

17 มกราคม 2561 อ่าน: 394 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2561

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2560

22 ธันวาคม 2560 อ่าน: 793 ครั้ง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2560"

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

15 ธันวาคม 2560 อ่าน: 762 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีนายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพัฒนาการเกษตร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ
พิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation

28 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 658 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งมีพิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation

อ่านต่อ
การบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านอาหารที่แม่สอง

14 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 672 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยสำนักวิจัย ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง) ได้จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน”ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมประกอบพิธี “วันปิยมหาราช”

23 ตุลาคม 2560 อ่าน: 547 ครั้ง

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำพวงมาลาถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

17 ตุลาคม 2560 อ่าน: 574 ครั้ง

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สยามพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ

4 ตุลาคม 2560 อ่าน: 756 ครั้ง

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สยามพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ
การจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย

25 กันยายน 2560 อ่าน: 865 ครั้ง

เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

21 กันยายน 2560 อ่าน: 619 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

29 สิงหาคม 2560 อ่าน: 1,199 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “เกษตรปลอดภัย งานวิจัยสู่ชุมชน”

8 สิงหาคม 2560 อ่าน: 557 ครั้ง

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “เกษตรปลอดภัย งานวิจัยสู่ชุมชน” วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

7 สิงหาคม 2560 อ่าน: 855 ครั้ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ภายใต้โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ

25 กรกฎาคม 2560 อ่าน: 1,291 ครั้ง

กิจกรรมในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ภายใต้โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านผาผึ้ง-บ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ”

13 กรกฎาคม 2560 อ่าน: 583 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย สวพส. ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน นำเสนองานจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร

5 กรกฎาคม 2560 อ่าน: 745 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560

อ่านต่อ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “ผักปลอดภัย...จากงานวิจัยสู่เกษตรกร”

20 มีนาคม 2560 อ่าน: 939 ครั้ง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “ผักปลอดภัย...จากงานวิจัยสู่เกษตรกร” วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

21 กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน: 1,257 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลติดตามการปฏิบัติงานลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

อ่านต่อ
สวพส.รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

30 มกราคม 2560 อ่าน: 1,402 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวพส. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตร

13 มกราคม 2560 อ่าน: 825 ครั้ง

วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตร

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

27 ธันวาคม 2559 อ่าน: 1,254 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศศช.ห้วยมะโหนกคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

อ่านต่อ
สวพส. จัดงาน “ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559

13 ธันวาคม 2559 อ่าน: 994 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง “ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อ
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

6 ธันวาคม 2559 อ่าน: 795 ครั้ง

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
สวพส.จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวในสวนของพ่อ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

6 ธันวาคม 2559 อ่าน: 810 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้นำเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน ร่วมกันเกี่ยวข้าวในสวนของพ่อ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

6 ธันวาคม 2559 อ่าน: 650 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
สวพส. จัดทำบุญ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1 ธันวาคม 2559 อ่าน: 802 ครั้ง

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันสงบนิ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

อ่านต่อ
ชาวเชียงใหม่ร่วมใจจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

4 พฤศจิกายน 2559 อ่าน: 783 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.39 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 35,000 คน จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพร้อมใจแปรอักษรเป็นเลข "๙" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

21 ตุลาคม 2559 อ่าน: 1,016 ครั้ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 ตุลาคม 2559 อ่าน: 1,134 ครั้ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่มูลนิธิโครงการหลวง หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จ ฯ มายังสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

3 ตุลาคม 2559 อ่าน: 595 ครั้ง

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน

อ่านต่อ
งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

8 กันยายน 2559 อ่าน: 1,179 ครั้ง

วันที่ 7 กันยายน 2559 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
เชิญประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

6 กันยายน 2559 อ่าน: 764 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้น ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 -15.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระดับจังหวัด ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี

1 กันยายน 2559 อ่าน: 898 ครั้ง

สำนักยุทธศาสตร์และแผนและสำนักพัฒนา ได้จัดประชุม “คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระดับจังหวัด” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)

อ่านต่อ
สวพส. จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง

24 สิงหาคม 2559 อ่าน: 948 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ต่อยอดองค์ความรู้สร้างผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

อ่านต่อ
สวพส.เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มรัชกาลที่ 4 ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

22 สิงหาคม 2559 อ่าน: 740 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 ที่ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน ปี 2559

อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

22 สิงหาคม 2559 อ่าน: 1,010 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

อ่านต่อ
สวพส. จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

15 สิงหาคม 2559 อ่าน: 596 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

อ่านต่อ
สวพส.ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

14 สิงหาคม 2559 อ่าน: 506 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ
มูลนิธิโครงการหลวง ชวนเที่ยวงาน "โครงการหลวง 47"

14 สิงหาคม 2559 อ่าน: 763 ครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 5-14 ส.ค. 59 มูลนิธิโครงการหลวงเชิญชม ช้อปผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงในงาน "โครงการหลวง 47"

อ่านต่อ
สวพส. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4 สิงหาคม 2559 อ่าน: 523 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

อ่านต่อ
งาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี4”

26 กรกฎาคม 2559 อ่าน: 562 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี4” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

21 กรกฎาคม 2559 อ่าน: 812 ครั้ง

สำนักยุทธศาสตร์และแผนและสำนักพัฒนา ได้จัดประชุม “ชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)” ใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

12 กรกฎาคม 2559 อ่าน: 436 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2559 อ่าน: 734 ครั้ง

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559

28 เมษายน 2559 อ่าน: 1,214 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559

7 เมษายน 2559 อ่าน: 610 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เมษายน 2559 อ่าน: 786 ครั้ง

เมื่อวันนี้ 2 เมษายน 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

4 เมษายน 2559 อ่าน: 556 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

อ่านต่อ
การประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

24 มีนาคม 2559 อ่าน: 728 ครั้ง

การประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านต่อ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

2 มีนาคม 2559 อ่าน: 781 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ภูษาราชินี”

2 มีนาคม 2559 อ่าน: 800 ครั้ง

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

2 กุมภาพันธ์ 2559 อ่าน: 959 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2559

29 มกราคม 2559 อ่าน: 1,173 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และมูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการในงาน

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

18 มกราคม 2559 อ่าน: 657 ครั้ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ