ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564
สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รางวัลดีเด่น ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า

สวพส. ส่งกำลังใจไปสู้ภัยโควิด อ.อมก๋อยและเชียงดาว
สวพส. ส่งกำลังใจไปสู้ภัยโควิด อ.อมก๋อยและเชียงดาว

วันที่ 25-27 กันยายน 2564 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ (สวพส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งกำลังใจมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ยา และเวชภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรและบุคคลากร สวพส. มอบให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ที่ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 417 ครัวเรือน

สวพส. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ผลงานแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2564
สวพส. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ผลงานแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2564

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับ 3 รางวัล ระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน และ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน

น้ำใจชาวสวพส. มอบถุงยังชีพบ้านทุ่งข้าวพวง สู้ภัยโควิด-19
น้ำใจชาวสวพส. มอบถุงยังชีพบ้านทุ่งข้าวพวง สู้ภัยโควิด-19

สวพส.ได้เข้าช่วยเหลือ โดยการแจกเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ให้แก่บ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมการประชุมนานาชาติออนไลน์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมการประชุมนานาชาติออนไลน์

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สวพส. เข้าร่วมชมการประชุมนานาชาติออนไลน์ International Online Seminar

สวพส. เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว
สวพส. เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการบริหารจัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สวพส. เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานที่สีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ทั้งหมด 380 รายการ