ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ
สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ โดย ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เสนอประเด็นเรื่อง การจัดการที่ดินทำกินบนพื้นที่สูงโดยการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

สวพส. ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก
สวพส. ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และนางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา ให้การต้อนรับคณะชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2564

สวพส. กับการแก้ปัญหาแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง สถานการณ์โควิด-19
สวพส. กับการแก้ปัญหาแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง สถานการณ์โควิด-19

จากการระบาดรอบสองทำให้มาตรการสนับสนุนการแก้ปัญหาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยมีการเฝ้าระวังและป้องกัน คือ ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำในชุมชนร่วมกับกรรมการชุมชนให้ความรู้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้ตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อมอบแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยสถาบันได้สนับสนุนเงินและอุปกรณ์ให้กลุ่มหัตถกรรมภายใต้โครงการของสถาบันเป็นผู้ผลิต

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

สวพส. ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า) ปี 2564 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44


ทั้งหมด 344 รายการ