ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

คณะ ก.พ.ร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.
คณะ ก.พ.ร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.

สำนักงานก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในรูปแบบ online โดยผลงานที่เข้ารับการประเมินคือ “ชุมชนไม้มีค่า ดูแลรักษา สร้างรายได้” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ณ บ้านปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

นที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO conference

สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid) จำนวน 2 รุ่น โดยฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องดอยคำ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และฝึกอบรมรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารริมน้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งหมด 364 รายการ