ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

วกส. รุ่น 3 เรียนรู้งานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการ
วกส. รุ่น 3 เรียนรู้งานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการ

คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 นำโดย มูลนิธิเกษตราธิการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 120 ท่าน เข้าเรียนรู้งานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนารูปแบบโครงการหลวงโมเดล ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงได้

ชุมชนรักษาป่า ลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นที่สูง
ชุมชนรักษาป่า ลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นที่สูง

สวพส. ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากบริษัท HOYA Corporation นำโดย Mr. Takemi Miyamoto ตำแหน่ง Leader, XR Project และนางสาวสมถวิล จันทราช ที่ปรึกษาโครงการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

“แก้ที่ปาก ได้ที่ป่า” บ้านหนองเขียว
“แก้ที่ปาก ได้ที่ป่า” บ้านหนองเขียว

สวพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคคลากร เข้าติดตามงาน และประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่เฉพาะบ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่าง สวพส. และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมและร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่บ้านหนองเขียว

จากไร่เลื่อนลอย สู่ อะโวคาโดพันธุ์แฮส (hass) ในไทย
จากไร่เลื่อนลอย สู่ อะโวคาโดพันธุ์แฮส (hass) ในไทย

จากไร่เลื่อนลอย สู่ อะโวคาโดพันธุ์แฮส (hass) ในไทย


ทั้งหมด 504 รายการ