ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

การพัฒนาต่อยอดและการบูรณาการที่เข้มแข็งของแม่จริม
การพัฒนาต่อยอดและการบูรณาการที่เข้มแข็งของแม่จริม

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาความมั่นคงฯพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน (พมพ.4) และสำนักงาน กศน.อำเภอแม่จริม ได้ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนจังหวัดน่าน

น่านบูรณาการ ร่วมมือสู้ภัยแล้ง
น่านบูรณาการ ร่วมมือสู้ภัยแล้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)


ทั้งหมด 289 รายการ