ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คุณเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาสถาบันด้านแผนงานและต่างประเทศ ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สซ. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สซ. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แสงซินโครตรอน ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

ปางแดงใน ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน
ปางแดงใน ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คุณเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาสถาบันด้านแผนงานและต่างประเทศ ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒนา ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน

ศศย.สปท. เข้าเยี่ยมชมและหารือ สวพส. ผนึกกำลังพื้นที่เฉพาะ
ศศย.สปท. เข้าเยี่ยมชมและหารือ สวพส. ผนึกกำลังพื้นที่เฉพาะ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือ

สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ
สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ โดย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เสนอประเด็นเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชง (เฮมพ์) พืชเศรษฐกิจทางเลือก”

สวพส. ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก
สวพส. ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และนางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา ให้การต้อนรับคณะชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2564

สวพส. ร่วมประชุม กอ รมน.
สวพส. ร่วมประชุม กอ รมน.

สวพส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศทางการสืบสานขยายความสำเร็จต่อเนื่องปี 64
ทิศทางการสืบสานขยายความสำเร็จต่อเนื่องปี 64

สพวส. เผยผลความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงในปี 63 และทิศทางการสืบสานขยายความสำเร็จต่อเนื่องปี 64

สวพส. กับการแก้ปัญหาแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง สถานการณ์โควิด-19
สวพส. กับการแก้ปัญหาแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง สถานการณ์โควิด-19

จากการระบาดรอบสองทำให้มาตรการสนับสนุนการแก้ปัญหาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยมีการเฝ้าระวังและป้องกัน คือ ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำในชุมชนร่วมกับกรรมการชุมชนให้ความรู้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้ตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อมอบแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยสถาบันได้สนับสนุนเงินและอุปกรณ์ให้กลุ่มหัตถกรรมภายใต้โครงการของสถาบันเป็นผู้ผลิต


ทั้งหมด 377 รายการ