ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

“ปางแดงใน” เพิ่มอ่างเก็บน้ำช่วยภาคการเกษตรสู้ภัยแล้ง
“ปางแดงใน” เพิ่มอ่างเก็บน้ำช่วยภาคการเกษตรสู้ภัยแล้ง

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ได้เข้าติดตามงาน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการ สวพส. เข้าติดตามงาน ศูนย์ฯแม่แฮ  จ.เชียงใหม่
ผู้อำนวยการ สวพส. เข้าติดตามงาน ศูนย์ฯแม่แฮ จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมและติดตามงานสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

สวพส. ลุ่มน้ำน่านคึกคัก แจกหน้ากากอนามัยสู้ โควิด-19
สวพส. ลุ่มน้ำน่านคึกคัก แจกหน้ากากอนามัยสู้ โควิด-19

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับให้พี่น้องชาวน่านเพื่อช่วยสู้ภัยโรคในหลายพื้นที่ดำเนินการ

สวพส.รวมน้ำใจแจกผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูงร่วมสู้โควิด-19
สวพส.รวมน้ำใจแจกผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูงร่วมสู้โควิด-19

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ได้นำผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูงแจกจ่ายให้กับให้พี่น้องชาวน่านเพื่อช่วยสู้ภัยโรคระบาด


ทั้งหมด 314 รายการ