ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สวพส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิถีเกษตรบ้านปางแดงใน สู่ต้นแบบการแก้ปัญหาหมอกควันพื้นที่สูง
วิถีเกษตรบ้านปางแดงใน สู่ต้นแบบการแก้ปัญหาหมอกควันพื้นที่สูง

กรมควบคุมมลพิษ โดยมีผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมหารือแนวทางการจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผ่านยุทธศาสตร์ฟ้าใส (CLEAR Sky Strategy) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน

สวพส. จับมือ พีทีจี พลักดันกาแฟปางหินฝนสู่ความยั่งยืน
สวพส. จับมือ พีทีจี พลักดันกาแฟปางหินฝนสู่ความยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท กรีโนเวท จำกัด วิสาหกิจชุมชน SAZOMOO ตำบลปางหินฝน และองค์การบริหารส่วนตาบลปางหินฝน ได้ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สวพส. จับมือ สพช.  ขยายองค์ความรู้โครงการหลวง
สวพส. จับมือ สพช. ขยายองค์ความรู้โครงการหลวง

สวพส. ผนึกกำลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ขยายองค์ความรู้โครงการหลวง พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเกษตร สู่วิถีเกษตรสมัยใหม่


ทั้งหมด 556 รายการ