ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 10,967 รายการ
15252
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 ธันวาคม 2565 | สิ้นสุด: 2 มกราคม 2566
รายละเอียด
15251
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 ธันวาคม 2565 | สิ้นสุด: 2 มกราคม 2566
รายละเอียด
15250
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 ธันวาคม 2565 | สิ้นสุด: 2 มกราคม 2566
รายละเอียด
15249
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดนอกเวลาทำการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 ธันวาคม 2565 | สิ้นสุด: 2 มกราคม 2566
รายละเอียด
15248
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาในลักษณะรายบุคคลในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 จำนวน 4 ราย

ประกาศ: 2 ธันวาคม 2565 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15246
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถสนาม) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 1 ธันวาคม 2565 | สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15245
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15243
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15244
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 3

ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15242
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เตารีดไอน้ำอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15241
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถยนต์) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15240
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ ปฏิบัติงานด้านธุรการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15239
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15238
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในบริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15236
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชนป เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด
15235
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15234
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องอบลดความชื้นช่อดอกพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15233
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ จัดนิทรรศการ งานโครงการหลวง ปี 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15232
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไม้ตัดดอก จัดนิทรรศการ งานโครงการหลวง ปี 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15231
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อผลผลิตเกษตร/ผลิตภัณฑ์ งานโครงการหลวง ปี 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15237
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือในการดูแลบำรุงรักษาสวน จำนวน 89 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15230
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15229
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งเวที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15228
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 25 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด
15227
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตด้วยเครื่อง Gas Chromatography โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15225
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอดพระปณิธาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15226
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15224
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระดับ 3

ประกาศ: 23 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 9 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
15223
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 23 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 25 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด
15222
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำผลผลิต โครงการหลวง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2565
รายละเอียด

ทั้งหมด 10,967 รายการ