เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

เทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง Royal Project Fresh from Farm

อ่านต่อ
งานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

อ่านต่อ
KIDS WORLD.. CLICK WORLD ท่องโลกการเรียนรู้..สู่ห้องเรียนธรรมชาติ

อ่านต่อ
วันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ ๙๕

อ่านต่อ
สวพส. ประกาศ ขั้นตอนและเงื่อนไขวิธีการจำหน่ายกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

อ่านต่อ
รายงานการร้องทุกข์คดีอาญา กรณีแอบอ้างตราสถาบันและเผยแพร่ข่ายอันเป็นเท็จ

อ่านต่อ
เชิญชวนร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ 4 ผลงาน สวพส. ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

อ่านต่อ
International Online Seminar

อ่านต่อ
สวพส. ประกาศ ขั้นตอนและเงื่อนไขวิธีการจำหน่ายกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

อ่านต่อ
แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ
สวพส. ขอเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

อ่านต่อ
สวพส.คว้าองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

อ่านต่อ
ตลาดนัดชาวดอย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-16.00 น. เริ่ม 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
ความสุข...จากยอดดอย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านต่อ
No Gift Policy ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด ดังที่ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ

ทั้งหมด 84 รายการ