สวพส. ขอเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

8 พฤษภาคม 2564 อ่าน: 486 ครั้ง
 

"จากความตั้งใจของนักส่งเสริมเกษตร (วิว) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในวิกฤติของชาติ" - ในเพจโครงการหลวง

เรื่องนี้เป็นความจริง! ..จากความตั้งใจของนักส่งเสริมเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในวิกฤติของชาติ.. "วิว" เป็นเจ้าหน้าที่ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทำงานในพื้นที่ที่เรียกว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง” อยู่ในสังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส) สวพส... เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยใช้รูปแบบ Royal Project Model หรือ “การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” ที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนบนพื้นที่สูงให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน พื้นที่รับผิดชอบของ สวพส. เรียกว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงอื่น นอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง (พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง มีชื่อเรียกว่า “สถานีวิจัย/เกษตรหลวง” และ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง” มีทั้งหมด 39 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงรายลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก) เพื่อขยายความช่วยเหลือออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่สูงทั่วประเทศ “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง” จังหวัดเชียงราย จึงเป็นหนึ่งใน 44 โครงการที่นำผลแบบบโครงการหลวงไปขยาย โดย สวพส. เป็นผู้ดำเนินการ ด้วยวิธีการประยุกต์ใช้แนวทางการส่งเสริมอาชีพ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง และการพึ่งพาตนเองของคนในพื้นที่ ด้วย สวพส. ยังไม่มีระบบการตลาดที่กว้างขวาง จึงมีการบริหารจัดการผลผลิตที่ส่งเสริมแก่เกษตรกรโดย ช่วยจัดหาแหล่งจำหน่าย ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดชุมชน และส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตเอง “พลัมจูหลี” เป็นพันธุ์ที่มีรสชาติอมเปรี้ยว จึงเหมาะแก่การนำไปแปรรูป โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองนำพันธุ์จากการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงไปส่งเสริมแก่เกษตรกร และประสานงานการส่งเข้าโรงงานแปรรูปที่จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านมาชาวบ้านจะขายให้แก่นักท่องเที่ยวไปด้วย แต่จากปริมาณการซื้อลดลงในสถานการณ์โควิด โรงงานในพื้นที่งดรับวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่จึงพยายามหาทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยประกาศขายผ่านออนไลน์ ช่องทางสื่อสารที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งได้ผลจริง... ข้อความนี้กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วด้วยการบอกต่อ ๆ กัน ... การประกาศขายออนไลน์ ที่วิว สวพส. ทำนี้ เป็นแนวทางส่วนตัว ที่เกิดจากความหวังดี และความตั้งใจจะช่วยเกษตรกรในภาวะวิกฤตของโควิด.... แต่จากกระแสข่าวที่ขยายไปอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) จึงเข้าไปดำเนินการปรับวิธีการ สั่งซื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกแก้ผู้ร่วมสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง โดยขอให้ติดต่อผ่าน ????กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่สลองพืชผล คุณอาผ่า โทร 093-3164089 หรือ คุณมี 091-1387489 หรือผ่านทาง... ???? กลุ่มงานตลาดและสถาบันเกษตรกร ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส) คุณวรุมดี ภาคสินธ์ โทร 081-8845780 และ คุณไฉไล กรองทอง โทร 084-6162552 ***ผู้ที่โอนเงินไปในบัญชีที่แจ้งแล้วนั้นไม่ต้องกังวล เพราะบัญชีที่วิวลงไปเป็นของเกษตรกรเจ้าของสวนจริง ขณะนี้กำลังแพ็คผลผลิตเพื่อจัดส่ง และประเด็นการติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมา วิวได้ขอโทษทุกท่านผ่านคลิปวีดิโอนี้ เนื่องจากมีสายเข้าจำนวนมากจนรับไม่ทัน***

"หนูต้องขอกราบขอบคุณสำหรับการอุดหนุนผลิตผลพลัมของเกษตรกรค่ะ" (วิว) - ในเพจ สวพส.

 

Share this:

ดูทั้งหมด