งานโครงการหลวง 2563 วันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

18 พฤศจิกายน 2563 อ่าน: 3,816 ครั้ง
งานโครงการหลวง 2563

 

  • มูลนิธิโครงการหลวง กำหนดจัดงาน “โครงการหลวง 2563” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม – วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 51 ปี และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ ร่วมสนุก และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมฐานเรียนรู้โครงการหลวง การจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และแนะนำผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม จากร้านสวัสดิการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง โดยเชฟและดารารับเชิญ พร้อมมุมนั่งจิบกาแฟหอมกรุ่นท่ามกลางสวนสวย
  • มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมงานโครงการหลวง 2563 ได้ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

Share this:

ดูทั้งหมด