เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

สวพส.- GULF – AIS ผนึกกำลังสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนห่างไกลสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน “Green Energy Green Network for THAIs”พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย”

อ่านต่อ
สวพส. สร้างผลสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูง ได้คะแนนเต็ม 100 จากการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.พ.ร

อ่านต่อ
EP.16 PDPA เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

อ่านต่อ
ค่านิยมองค์กร สวพส. HRDI CORE VALUE

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คว้า 3 รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.

อ่านต่อ
สวพส. คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

อ่านต่อ
ขอเชิญผู้รับบริการและผู้มาติดต่อของ สวพส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA

อ่านต่อ
งานมหกรรมสินค้าเกษตร พากิน พาเที่ยว ลานคนเมือง

อ่านต่อ
International Workshop Programme on Mainstreaming Leaving No One Behind in Sustainable Highland Development 24 – 28 June 2024 - Chiangmai, Thailand

อ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132nd Year Anniversary.

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
International Workshop Programme on Go Organic: The Challenges of Organic Production and Marketing 4 - 8 June 2024 - Chiangmai, Thailand

อ่านต่อ
Highland Best Sustainable Agricultural Practices Today For Better Future Development

อ่านต่อ
ไขกุญแจ ชุมชนคาร์บอนต่ำ ลดโลกร้อน

อ่านต่อ
HRDI EP 13 Part 2 ส่องนวัตกรรมชาวออสซี่ จัดการพื้นที่เกษตรอย่างไร 5,000 ไร่ ใช้คนงาน 2 คน

อ่านต่อ

ทั้งหมด 134 รายการ