สวพส. มอบผลผลิตการเกษตรให้กับ จ.น่าน สมทบโครงการตู้ปันสุข

สวพส. มอบผลผลิตการเกษตรให้กับ จ.น่าน สมทบโครงการตู้ปันสุข

 

 

   

         วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งและน้ำเคิม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นำผลผลิตการเกษตรมอบให้กับอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อสมทบโครงการตู้ปันสุขอำเภอนาหมื่น โดยมีนายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอนาหมื่น   นางสาววรณัน  กันทะมัง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นผู้รับมอบผลผลิต ดังนี้

  1. มะม่วงนวลคำ 25 กก.
  2. ฟักบัตเตอร์นัท 25 กก.
  3. ถั่วฝักยาว 10 กก.
  4. ต้นกล้าพริกชี้ฟ้า 200 ต้น
  5. ต้นกล้ามะเขือเจ้าพระยา 100 ต้น

          โดยได้แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการ และผู้ที่มีความต้องการประมาณ 100 คน  นอกจากนนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีนายทองทรัพย์ โนทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักและเป็นแหล่งอาหารกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม