สวพส. จัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าลดปัญหา PM 2.5

สวพส.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าลดปัญหา PM 2.5

ขอบเขตพื้นที่สำนักงาน ด้านหลังอ่างเก็บน้ำกาแล

          (5 เม.ย. 67) สวพส. ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จัดทำแนวกันไฟขอบเขตพื้นที่สำนักงาน ด้านหลังอ่างเก็บน้ำกาแล

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ บริเวณอ่างเก็บน้ำกาแล ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณที่จะผลัดใบในฤดูแล้ง ร่วงหล่นและทับถมกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟและลุกลามได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าและการลุกลามในพื้นที่สำนักงานและบริเวณขอบเขตพื้นที่ของ สวพส. จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแนวกันไฟ บริเวณแนวกันชนระหว่างพื้นที่ สวพส. และพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ยาวไปถึงแนวกันชนวัดป่าแดง รวมระยะทาง 2.2 กิโลเมตร

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สวพส.ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ ทุก ๆ ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์และการทำแนวกันไฟ และเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่า รวมถึงเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามและฝุ่นควัน PM2.5 ด้วย

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม