ร่วมเปิดโลกกว้างแห่งจินตนาการไร้ขอบเขต ในรูปแบบ Play and Learn เรียนรู้จากการเล่น งาน Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 3

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 643 ครั้ง

 

9-13 กันยายนนี้ มาร่วมเปิดโลกกว้างแห่งจินตนาการไร้ขอบเขต
ในรูปแบบ "Play and Learn เรียนรู้จากการเล่น"
งาน "Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 3"
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญน้องๆ มาร่วมเปิดโลกกว้างแห่งจินตนาการไร้ขอบเขต ในรูปแบบ "Play and Learn…เรียนรู้จากการเล่น" ที่งาน "Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 3" ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2558 ภายในงานน้องๆ จะได้ร่วมเปิดโลกกว้างและประสบการณ์ในการเรียนรู้ตามโซนต่างๆ อาทิ โซนการเรียนรู้และการผจญภัยตามสวนจากองค์กรชั้นนำของประเทศ โซนสัตว์เลี้ยงแสนรัก โซนศิลปะ โซนดนตรีและวัฒนธรรม โซนออกกำลังกาย โซนกิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ เพลิดเพลินกับนิทานในสวน พร้อมพบกับเหล่า Mascot อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำทีมโดย น้องคูนและผองเพื่อนที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ตลอดทั้งวันและลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5

สวพส. ร่วมรับนายกรัฐมนตรี และคณะ เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้พบปะประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2561

สวพส. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2560"

สวพส. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีนายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพัฒนาการเกษตร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งมีพิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation

การบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านอาหารที่แม่สอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยสำนักวิจัย ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง) ได้จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน”ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมประกอบพิธี “วันปิยมหาราช” วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำพวงมาลาถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สยามพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สยามพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ

การจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ดูทั้งหมด