บทความงานพัฒนา

ลดไร่หมุนเวียน ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า

นายพิมุกต์ พันธรักษ์เดชา

วิถีของเกษตรกรบ้านห้วยน้ำใส มีพื้นที่สำหรับหมุนเวียนในการทำเกษตรไม่น้อยกว่า 3-4 แปลงต่อครัวเรือน
อ่านต่อ
“ข้าว ป่า น้ำ คน” บนความเพียงพอ..ที่พอเพียง

ชูเกียรติ ไชยวุฒิ

เสียงลุงติ๊บที่บอกว่า “เฮาบ่มีเงินมีทอง แต่เฮามีข้าวมีน้ำเลี้ยงอาจารย์ มาที่นี่บ่ต้องกลัวอด บ่ต้องกลัวอยาก”
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

พีระพล ดำงาม

ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนช่วงฤดูแล้งของทุกปี ไม่เพียงส่งผลกระทบสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ที่หมอกควันปกคลุมถึง แต่การเผาป่ายังทำให้หน้าดินในพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากขาดความสมบูรณ์และพังทลาย
อ่านต่อ
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

นางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร

นโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
อ่านต่อ
อะโวคาโดพันธุ์แฮส (Hass) สุดยอดของดีเมืองน่าน

สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อะโวกาโด (Avocado) เป็นไม้ผลยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ มีใบเขียวตลอดปีผลผลิตสามารถรับประทานสด และแปรรูปนำไปสกัดเป็นน้ำมัน
อ่านต่อ
คันปุ๋ยหมัก คืออะไร
ในวารสาร สวพส. หลายฉบับที่ผ่านมาผู้อ่านคงได้ทราบถึงวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับ
อ่านต่อ
หมูออมสิน
หากชุมชนอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เป็นอุปสรรคในการเดินทาง หรือคิดไปถึงเรื่องความเจริญของชุมชน ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้าง แล้วถ้ามองไปถึงเรื่องของปากท้องล่ะ..
อ่านต่อ
โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง
การพัฒนาสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหน่วยย่อยของสังคมก่อน โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะช่วยสร้างพื้นฐานของสังคมในอนาคต
อ่านต่อ