เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

เทศกาลชมสวน (FLORA FESTIVAL)

อ่านต่อ
14-16 ก.พ.63 โรแมนติกกับกิจกรรม ROSE IN BLOOM

อ่านต่อ
ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย

อ่านต่อ
วิ่งในสวนสวยยามราตรี..ROYAL PARK RAJAPRUEK NIGHT RUN 2020

อ่านต่อ
No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นๆ

อ่านต่อ
International Conference on Rising to the Challenge of Sustainable Development Goals (SDGs) Through Sustainable Highland Development: The Royal Project Model

อ่านต่อ
ร่วมเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มูลนิธิโครงการหลวง ในงานใหญ่ส่งท้ายปี... ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
วันดินโลก 5 ธันวาคม ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

อ่านต่อ
เชิญร่วมงาน “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”

อ่านต่อ
1 ก.ค. - 31 ส.ค.62 ชวนชมปทุมมานับแสนดอก และชมดอกไฮเดรนเยียหลากสีสัน

อ่านต่อ
ร่วมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์...เรียนรู้ได้ทุกวัน ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

อ่านต่อ
กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรภายใต้คําแนะนําของหน่วยงาน

อ่านต่อ
ชมดอกไม้บาน งามวัฒนธรรมล้านนา 15 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562

อ่านต่อ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

ทั้งหมด 96 รายการ