งานโครงการหลวง 2560

29 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 981 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน "งานโครงการหลวง 2560" ก้าวสู่ปีที่ 49
21-24 ธันวาคม 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9:00 – 20:00 น.

ผลการประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยว งานโครงการหลวง 2560
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่ 5 ว่าที่ ร.ต.ปริวัตร พรมใจ
การก้าวสู่ปีที่ 49 โครงการหลวง การเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค ในแหล่งผลิต กระบวนการ และมาตรฐานการผลิต ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สด สะอาด ปลอดสารพิษ ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ และให้ความไว้วางใจในการบริโภคสินค้าภายใต้แบรนด์ โครงการหลวง "ดีอร่อย"

พบกับกิจกรรมภายในงาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงค์กับโครงการหลวง
นิทรรศการผลความก้าวหน้าทางวิชาการ แนะนำ – พันธุ์พืชใหม่ อาทิ เนคทารีน พันธุ์โกเมน 1 เคพกูสเบอรี่ พันธุ์เหลืองทอง ส้มคัมควัท พันธุ์กลมหวาน คะน้าต้นปาล์ม เบบี้ขาวปลี ควินัว เห็ดถั่งเฉ่า เป็นต้น พืชปลอดโรค การจัดการระบบการเลี้ยงผึ้งโพรง-กระบือนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ อาทิ กาแฟเห็ดหลินจือ ชาอัสสัม มะเขือเทศกึ่งแห้ง สารสกัดเห็ดหลินจือในน้ำมันรำข้าว และสบู่อ่อนกำจัดแมลง เป็นชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชใหม่ ฯลฯ
นิทรรศการด้านการพัฒนา ภายใต้แนวคิด “ชุมชนโครงการหลวงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” ที่แสดงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ในรูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งให้ความสำคัญกับชุมชนและการเกษตรที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจำลองแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำลองนาข้าวบนพื้นที่สูง บ้านชาวไทยภูเขาที่มีบ่อบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ ป่าชาวบ้าน ลำธารน้ำบนดอย และตกแต่งด้วยพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และพืชพรรณโครงการหลวงนานาชนิด
กิจกรรมการประกวดต่างๆ อาทิ กิจกรรมคู่ขวัญโครงการหลวง กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษ กิจกรรมการจัดนิทรรศการกลุ่มยุวเกษตรกรโครงการหลวง
การสาธิตการจัดแสดงศิลปะบนจานอาหารจากเชฟและดารายอดนิยม การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มุมกาแฟโครงการหลวง การให้บริการสปาเด็กดอย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นของชนเผ่า การแสดงดนตรีจากวงดนตรีเดอะม้ง
 

เลือกซื้อ:

 


ผลิตผลสด


ผลิตภัณฑ์แปรรูป


สินค้าหัตถกรรมชนเผ่า


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร


ผลิตภัณฑ์บุหงา และดอกไม้แห้งโครงการหลวง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 

เว็บไซต์มูลนิธิโครงการหลวง

Like Page
งานโครงการหลวง 2560 เชียงใหม่

 

Share this:

ดูทั้งหมด