ปลูกว่านสี่ทิศเป็นไม้ตัดดอกกันเถอะ

ปลูกว่านสี่ทิศเป็นไม้ตัดดอกกันเถอะ

 

               ว่านสี่ทิศเป็นไม้ดอกประเภทหัว มีดอกขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม จัดอยู่ในวงศ์ Amaryllidaceae สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและกึ่งร้อน ดอกมีสีสันสวยงาม หลากหลายเฉดสี เช่น ชมพู แดง ขาว ส้ม และสีผสมเป็นริ้วในดอกเดียวกัน มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและกลีบซ้อน การออกดอกจะออกเป็นช่อรอบทิศ ออกครั้งละ 4 ดอก ซึ่งปัจจุบันนิยมนำมาปลูกประดับไว้ในบ้านเป็นไม้มงคลเพราะมีความเชื่อว่าหากปลูกว่านสี่ทิศในบ้าน หรือให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่จะนำโชคลาภมาให้เจ้าของบ้าน ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จก้าวหน้า ว่านสี่ทิศเป็นไม้ดอกประเภทหัว ชนิดหลายฤดู มีการเจริญเติบโตแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

1) การเจริญเติบโตทางลำต้น (vegetative phase) 

2) การเจริญเติบโตทางดอก (reproductive phase)

3) ระยะพักตัว (dormancy phase)

               ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและคุณภาพดอกคือ หัวพันธุ์ เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมอาหาร

 

 

วิธีการผลิตว่านสี่ทิศเป็นไม้ตัดดอก

1) เลือกใช้หัวพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เส้นรอบวงมากกว่า 30 เซนติเมตร เนื่องจากอาหารสะสมมาก ทำให้ได้ต้นที่มีการเจริญเติบโตดีกว่าและให้คุณภาพช่อดอกที่ดี

2) ก่อนนำไปปลูก เก็บรักษาหัวพันธุ์ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 2 เดือน เพื่อกระตุ้นให้ตาดอกเจริญเติบโต

3) หลังเก็บรักษาหัวพันธุ์ในห้องเย็น ปลูกหัวพันธุ์ในกระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้ดินผสมเป็นวัสดุปลูก โดยให้ส่วนบนสุดของหัวอยู่เหนือดินประมาณ 1/3 ของหัว

 

 

4) วางกระถางภายใต้โรงเรือนที่ได้รับแสงเต็มที่ อุณหภูมิกลางวัน 23-24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิกลางคืน 17-18 องศาเซลเซียส

5) การดูแลหลังปลูก

        - รดน้ำให้ชุ่มหลังปลูกทันที และให้น้ำช่วงเช้าทุกๆ วัน โดยให้น้ำแก่พืชที่ระดับ 100% ETC โดยรอจนน้ำหยุดไหลจากก้นกระถาง

         - ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2.5 กรัมต่อครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง นาน 6 เดือน จะทำให้ว่านสี่ทิศมีความสูง จำนวนใบ คุณภาพหัวพันธุ์ที่ดี

หลังปลูกประมาณ 6-8 สัปดาห์ ว่านสี่ทิศจะออกดอก และตัดดอกที่ระยะดอกตูมที่ดอกย่อยปรากฏสี การตัดระยะนี้จะมีอายุปักแจกันนานที่สุด 8.9 วัน

 

 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
สิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง และ ว่าที่ ร.ต.หญิง ดารารัตน์ ทิมทอง

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง