พืชผักพื้นบ้านบนพื้นที่สูง เสริมภูมิคุ้มกัน (Immune Booster) เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย ห่างไกลโรค COVID-19

ภูมิต้านทานคืออะไร ทำไมต้อง เพิ่มภูมิต้านทาน ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายมีนั้นธรรมชาติเป็นผู้สร้างและกําหนดให้ไว้ อย่างละเอียดซับซ้อน เพื่อไว้ใช้ป้องกันสุขภาพของตนเองจากสิ่งแปลกปลอม ซึ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพ โดยจัดเป็นระบบและ กระบวนการอย่างมีแบบแผน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับร่างกาย หน้าที่ และการกระทําอย่างอัจฉริยะนี้เราเรียกว่า ระบบภูมิต้านทาน (Immune System)

ภูมิต้านทานทำหน้าที่อะไร กิจกรรมหลัก ของภูมิต้านทาน คือ ทําลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค กําจัดเซลล์ของร่างกายที่รูปร่างและการทํางานตามหน้าที่ผิดเพี้ยนไป เช่น เซลล์มะเร็ง เซลล์ที่แก่ตัว

 

สรุปกันอีกที...พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน พบใน:

 
เจียวกู่หลาน
 
 
คาวตอง
 
 
มะรุม
 
 
ผักเชียงดา
 
 
กระเทียม
 
 
ฟักข้าว
 
 
ฟ้าทะลายโจร
 
 
เห็ดหลินจือ
 
 
ขิง
 
 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
ดร.จารุณี ภิลุมวงค์ นักวิจัย 5

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม