ด้วงงวงมันเทศ

ด้วงงวงมันเทศ

ด้วงงวงมันเทศ เป็นแมลงศัตรูสำคัญของมันเทศ โดยตัวเต็มวัยจะทำลายทุกส่วนของพืช ในขณะเดียวกันตัวหนอนก็จะทำลายหัวและเถา หัวมันเทศที่ถูกทำลายจะมีลักษณะเป็นทางคดเคี้ยวมีสีเขียวและสีดำ เมื่อถูกทำลายจะมีกลิ่นเหม็นและรสขม หากระบาดรุนแรงก็จะเน่ามีกลิ่นเหม็น

ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ใกล้ตาและก้านใบ ไข่มีสีครีมด้นาหัวแหลมท้ายกว้างรูปร่างรี ๆ ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ ในหัวและเถามันเทศ ในรอยเจาะใต้ผิวเปลือก ระยะไข่ของด้วงงวงมันเทศประมาณ 4-5 วัน ระยะหนอนประมาณ 11-13 วัน ระยะดักแด้ 5-6 ตัวเต็มวัยสามารถมีอายุได้นานถึง 40-53 วัน

 

ดักแด้ด้วงงวงมันเทศ

ตัวอ่อนด้วงงวงมันเทศ

ตัวเต็มวัยด้วงงวงมันเทศ
 

ลักษณะการเข้าทำลาย

ก) บริเวณผิว

ข) ข้างในหัวมันเทศ

ค) เถามันเทศ
 

การป้องกันกำจัด

ฉีดพ่นสารเคมีฟิโปรนิล อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 2 สัปดาห์
 
ฉีดพ่นเชื้อราเมทาไรเซียม อัตรา 500 กรัม/น้ำ 20 ลิตรสลับกับสารเคมีฟิโปรนิล อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 2 สัปดาห์
 
ใช้กับดักฟิโรโมน

 

แมลงศัตรูมันเทศชนิดอื่น

ได้แก่ หนอนเจาะเถามันเทศ เสี้ยนดิน หนอนด้วงแก้ว

 
 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
นางสาวนิตยา โนคำ
Share this:

บทความวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม