“เจ้าแตรวง” ดอกไม้จากผืนป่าสู่การพัฒนาเป็นไม้กระถาง

แตรวง หรือ ลิลลี่ป่า
 • ชื่อสามัญ Wild Lily หรือ Primulinum lily
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Lilium primulinum Baker var. burmanica (W.W. Smith) Stern
 • อยู่ในวงศ์ Liliaceae กลุ่ม Section Sinomartagon

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 2 เมตร มีหัวใต้ดินขนาด 5-6 เซนติเมตร ลักษณะหัวมีกลีบย่อยโดยรอบ ประมาณ 50 กลีบต่อหัว เนื้อในสีขาวอมเหลือง
 • ใบ รูปใบหอก เส้นโคนใบ 3 เส้น เรียงขนานกัน
 • ช่อดอกมี 1-9 ดอก ออกดอกตามปลายกิ่ง ดอกรูปแตรห้อยลงสีเหลืองหรืออมเขียว มีปื้นสีม่วงอมน้ำตาลแซม
 • ฝักรูปขอบขนาน ยาว 4-7 เซนติเมตร มีสันตามยาว เมล็ดแบน สีน้ำตาลอ่อน 1 ฝักมีเมล็ดประมาณ 300 เมล็ด
 • ช่วงเวลาการออกดอก เดือนสิงหาคม ติดฝัก เดือนตุลาคม ฝักแก่ เดือนมกราคม
 • การกระจายพันธุ์: ภาคเหนือของไทยพบที่ดอยสุเทพ-ปุย ขึ้นตามป่าดิบเขา ป่าสน ที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1,000-1,500 เมตร
 • การใช้ประโยชน์: เป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี ในธรรมชาติค่อนข้างหายาก สามารถนำมาพัฒนาเป็น ไม้ดอกกระถาง เนื่องจากมีความสวยงามและมีรูปทรงแปลกตา ในชุมชนบ้านดอยปุยนำหัวใต้ดินมาทำแป้งขนม
 
การปลูกลิลลี่ป่าเพื่อการผลิตไม้กระถาง
 1. การขยายพันธุ์ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ (1) การเพาะเมล็ด โดยเก็บเมล็ดจากฝักที่แก่ มาเพาะในวัสดุเพาะกล้า โดยใช้ระยะเวลาในการงอกประมาณ 20 วัน และใช้ระยะเวลาในการเจริญจากใบเลี้ยงเป็นใบจริงประมาณ 2 เดือน (2) การชำกลีบหัว โดยใช้วัสดุเพาะชำเป็น แกลบดำผสมทราย ในอัตราส่วน 1:1 โดยจะเริ่มแตกรากและใบจริง หลังจากชำกลีบย่อย ประมาณ 1 เดือน
 2. การย้ายชำต้นกล้า ใช้กระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว มีวัสดุปลูกเป็นดินดำผสมขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 1:1 โดยย้ายต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดที่มีใบจริง 2 ใบ อายุต้นกล้าประมาณ 4 เดือน สำหรับต้นกล้าจากการชำกลีบหัว ใช้ต้นกล้าที่มีใบจริง 1-2 ใบ อายุต้นกล้าประมาณ 3 เดือน
 1. การดูแลรักษา หลังจากย้ายปลูกลงกระถางแล้ว 1 เดือน เริ่มให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 15 ลิตร รดทางโคนต้นเดือนละ 1 ครั้ง และให้ปุ๋ยเพิ่มเป็นเดือนละ 2 ครั้ง ในเดือนที่ 6 พร้อมทั้งมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 2. การเจริญเติบโต การปลูกลิลลี่ป่าด้วยต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดเพื่อการผลิตไม้กระถาง ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตทางลำต้นรวม 2 ปี 2 เดือน และเริ่มออกดอกที่อายุ 2 ปี 3 เดือน โดยอายุดอกบาน ประมาณ 9 วัน จึงเริ่มเหี่ยว สำหรับการปลูกลิลลี่ป่าด้วยต้นกล้าจากการชำกลีบหัวเพื่อการผลิตไม้กระถาง ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตทางลำต้นรวม 1 ปี 2 เดือน
 
 
 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
กมลทิพย์ เรารัตน์ / ปวริศ, สำนักวิจัย
Share this:

บทความวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม