กัญชง (เฮมพ์) กับ กัญชา ต่างกันอย่างไร?

กัญชง (เฮมพ์) กับ กัญชา ต่างกันอย่างไร?

เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะเลยทีเดียว อย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกัญชงหรือที่ในปัจจุบันเรียกกันว่า "เฮมพ์" และกัญชา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

  • เฮมพ์และกัญชา อยู่ในสกุล (genus) และชนิด (species) เดียวกัน ต่างกันที่ ชนิดย่อย (subspecies)
  • เฮมพ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. sativa ส่วนกัญชามีชื่อว่า Cannabis sativa L. ssp.indica
 

รูปร่างหน้าตาของต้นเฮมพ์กับกัญชา

  • คำถาม: รูปร่างหน้าตาของต้นเฮมพ์กับกัญชาต่างกันไหม
  • คำตอบ: เฮมพ์และกัญชามีลักษณะภายนอกคล้ายกันทำให้แยกออกจากกันยาก แต่ก็ยังมีบางอย่างที่ต่างกัน เช่น
 

การใช้ประโยชน์จากต้นเฮมพ์และกัญชา

  • คำถาม: การใช้ประโยชน์จากต้มเฮมพ์และกัญชาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
  • คำตอบ: การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นต่างกัน และสารเคมีที่มีอยู่ในช่อดอกของเฮมพ์และกัญชามีปริมาณต่างกัน
 

การขออนุญาตปลูกเฮมพ์และกัญชา

  • คำถาม: บุคคลทั่วไปสามารถปลูกเฮมพ์และกัญชาแบบเสรีได้หรือไม่
  • คำตอบ: บุคคลทั่วไปยังไม่สามารถการปลูกเฮมพ์และกัญชาได้ เพราะต้องขออนุญาตปลูกจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
กัญชง (เฮมพ์) กัญชา
  • เฮมพ์ : ขออนุญาตภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พุทธศักราช 2559
  • กัญชา : ขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2562
 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
ดร.รัตญา ยานะพันธุ์
แหล่งที่มา / เอกสารอ้างอิง:

ภาพกัญชาจากสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.


ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง