วิธีการใช้ GA3 ให้องุ่นลูกโต ๆ

การผลิตองุ่นรับประทานสดชนิดไม่มีเมล็ดให้มีปริมาณและคุณภาพสูงนั้นจำเป็นต้องใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) ทุกช่วงการเจริญเติบโตของช่อองุ่น เช่น ใช้ยืดช่อดอกเมื่อเริ่มแทงช่อดอก ใช้ปลิดผลทำให้ช่อโปร่งในระยะดอกบาน และใช้ขยายขนาดของผลและช่อผลในระยะหลังดอกบาน 7 14 และ 21 วัน เป็นต้น โดยเฉพาะการขยายขนาดของผลและช่อผลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตองุ่นต่อช่อและต่อต้นได้

วิธีการใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) กับองุ่น

 

การเจริญเติบโตขององุ่นในระยะต่าง ๆ

 

พันธุ์องุ่น

  Beauty Seedless

  Perlette

  White Malaga

  Thompson Seedless

 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
นางสาวจิระนิล แจ่มเกิด

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง