อะโวคาโดพันธุ์แฮส (Hass) สุดยอดของดีเมืองน่าน

อะโวคาโดพันธุ์แฮส (Hass) สุดยอดของดีเมืองน่าน

อะโวกาโด (Avocado) เป็นไม้ผลยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ มีใบเขียวตลอดปีผลผลิตสามารถรับประทานสด และแปรรูปนำไปสกัดเป็นน้ำมัน เนื่องจากมีพันธุ์ที่หลากหลายมาก จึงมีผลผลิตเกือบตลอดปี พันธุ์ที่สำคัญได้แก่พันธุ์ Peterson, Reuhle, Buccanear, Booth 7, Booth 8, Hall และ Hass (http://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/101)

คุณค่าและประโยชน์ของอะโวกาโด

เนื้อผลของอโวคาโด จะมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดปริมาณ คลอเรสตรอรอล (Cholesterol) ชนิดแอลดีเอล (Low density lipoprotein : LDL) ซึ่งเป็นส่วนที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย และเพิ่มปริมาณคลอเรสเตอรอลชนิดแอ็ชดีแอล (High density lipoprotein : HDL) ในเลือด ที่เป็นผลดีต่อร่างกาย ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด

อะโวกาโดพันธุ์แฮสส์ (Hass)

จะมีลำต้นตั้งตรง ทรงพุ่มสม่ำเสมอ ปลายใบแหลม รูปร่างผลเป็นรูปไข่กลับ ผิวขรุขระมาก เมื่อแก่ผิวของผลมีสีเขียวเข้ม ผลสุกมีสีดาออกม่วงรสชาติดี เนื้อเหนียวไม่มีเส้นใย สีของเนื้อมีสีเหลืองเข้ม เมล็ดมีขนาดเล็ก น้ำหนักผล ตั้งแต่ 150-250 กรัม โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนตุลาคม -ธันวาคม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 9-10 เดือน

 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
แหล่งที่มา / เอกสารอ้างอิง:

กรมวิชาการเกษตร, http://www.doa.go.th/oard2/images/stories/km.pdf

Share this:

บทความวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม