ยาดมเขย่า บ้านแม่มะลอ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับชุมชน : ยาดมเขย่า บ้านแม่มะลอ

          การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยหาแนวทางในการยกระดับพืชสมุนไพรท้องถิ่นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน “ยาดมเขย่า” ที่ประกอบด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่นจำนวน 13 ชนิด นำมารวมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมจึงให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบของชุมชนและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

 

 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
อัปสร วิทยประภารัตน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม