ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 9,962 รายการ
14240
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14239
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14238
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมความเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 17 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14237
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารตลาดนัดชาวดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14236
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14235
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14234
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายกาแฟ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14233
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 14 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14232
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการขอจ้างจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อเผยแพพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธุ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ภาษาอังกฤกษ) จำนวน 1 งาน

ประกาศ: 14 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 14 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14231
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 14 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14230
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 14 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 20 กันยายน 2564
รายละเอียด
14229
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3

ประกาศ: 14 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 24 กันยายน 2564
รายละเอียด
14228
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จำนวน ๒๒ ชนิด ระยะที่สี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 13 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14227
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8 โครงการ

ประกาศ: 13 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 13 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14226
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างปรับปรุงโรงเรือนเพื่อจัดปลูกรวบรวมพันธุ์และแหล่งเรียนรู้กัญชา และกัญชงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรือน อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 10 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 10 กันยายน 2564
รายละเอียด
14224
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปลูก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14223
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 9 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
14222
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14221
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14225
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ใหญ่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14220
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยยาและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 8 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 8 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14219
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์อุทยบานหลวงราชพฤกษ์เป็นภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 8 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 8 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14218
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายพรรณไม้ อุทยบานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 8 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 8 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14217
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 8 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 8 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14216
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14215
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านขุนตื่นน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14214
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14213
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14212
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือเผยแพร่ความรู้ด้านมาตราฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
14211
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนขยะทิ้ง ณ ลานจอดรถ P5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2564 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2564
รายละเอียด

ทั้งหมด 9,962 รายการ
Share this: