ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

ทั้งหมด 8,380 รายการ
12603
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตเสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12602
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตอุปกรณ์ที่ระลึกสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12601
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม Royal Park Rajapruek Night Run ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12600
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12599
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12610
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารนิทรรศการ ๑ และ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12609
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างหอคำหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12598
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานหารายได้ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 27 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12596
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12595
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12594
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสวนนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12593
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8 รายการ

ประกาศ: 27 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12597
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนมีนาคม 2563

ประกาศ: 26 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12592
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 26 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12591
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง (จ้างเหมาบริการงานหารายได้ จำหน่ายสินค้าที่ระลึกและร้านกาแฟ)

ประกาศ: 26 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 27 กันยายน 2562
รายละเอียด
12590
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าไม้ดอก จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12588
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักพัฒนา

ประกาศ: 26 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 10 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12587
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 26 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12589
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 25 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12586
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารแมลงไม่มีชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 20 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12585
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 20 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 20 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12584
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 20 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12583
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงานภาคี (สวนองค์กรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12578
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 18 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12582
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงานภาคี (สวนองค์กรธนาคารกรุงไทย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12581
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตตุ๊กตามาสคอต จำนวน ๑,๕๐๐ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12580
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงานภาคี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12579
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงานภาคี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12577
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกลุ่มอาคารจัดแสดงองค์ความรู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12576
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงราชพฤกษ์เพลซ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
รายละเอียด

ทั้งหมด 8,380 รายการ