ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

ทั้งหมด 8,380 รายการ
12571
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างงานวิจัยและเมล็ดพันธุ์พืช ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12570
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการงานพัสดุ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 16 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12575
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงเพาะแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12569
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน

ประกาศ: 16 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12568
ประกาศสถาบันวิตจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 13 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 13 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12567
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3

ประกาศ: 13 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12574
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นผิวถนนภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12573
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตีเส้นจราจรช่องเดินรถโดยสาร และช่องทางรถจักรยานภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12572
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างงานวิจัยและเมล็ดพันธุ์พืช ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 9 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12565
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 6 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 6 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12564
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานหารายได้

ประกาศ: 4 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 16 กันยายน 2562
รายละเอียด
12563
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 3 กันยายน 2562 | สิ้นสุด: 3 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
12562
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสวนนานาชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12561
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับห่อผลผลิต จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12560
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสินค้าประกอบเครื่องดื่มเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12559
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ผลิตพรรณไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
12558
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างองคืกรและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 30 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
รายละเอียด
12557
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการงานหารายได้ (จำหน่ายสินค้าที่ระลึกและร้านกาแฟ)

ประกาศ: 28 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 25 กันยายน 2562
รายละเอียด
12556
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 28 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 5 กันยายน 2562
รายละเอียด
12555
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะสำหรับรองรับการจัดงานประชุม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 26 กันยายน 2562
รายละเอียด
12554
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 23 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 23 กันยายน 2562
รายละเอียด
12553
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านสวนพอเพียง ณ สวนองค์กรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 22 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 22 กันยายน 2562
รายละเอียด
12551
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอาคารในพื้นที่สวนองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 19 กันยายน 2562
รายละเอียด
12550
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 19 กันยายน 2562
รายละเอียด
12549
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างงานวิจัยและเมล็ดดพันธุ์พืช ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 16 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 16 กันยายน 2562
รายละเอียด
12548
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 14 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
10215
ประกาศาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิ้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 14 กันยายน 2561
รายละเอียด
12546
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 13 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
12547
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ประกาศ: 13 สิงหาคม 2562 | สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2562
รายละเอียด

ทั้งหมด 8,380 รายการ