เกี่ยวกับสภาพพื้นที่สูง

  • พื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 เมตรขึ้นไป
  • การกระจายตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง จำแนกตามระดับความสูงในเขต 20 จังหวัดประเทศไทย
  • จำนวนประชากรประมาณ 1,070,354 คน (ประมาณ 270,886 ครัวเรือน) ใน 4,205 กลุ่มบ้าน ใน 20 จังหวัด
  พื้นที่ปฏิบัติงาน

  สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง

ทันความจริงกับเรื่องบนพื้นที่สูง

"บทบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง" (1/2) - นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ (รายการ: คิดเพื่อชาติ, ช่อง: TNN 2, On air: 11/07/2562)
  เรื่องราวของกัญชง "บทบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง" (2/2) - นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ (รายการ: คิดเพื่อชาติ, ช่อง: TNN 2, On air: 11/07/2562)

องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

23 กันยายน 2562
อ่าน: 236 ครั้ง

5 กรกฎาคม 2562
อ่าน: 535 ครั้ง

แจ้งเรื่องร้องเรียน
/ คุณธรรมความโปร่งใส (ITA) / บริการประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
/ ITA

Editors' Pick / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศทั่วไป

RPF - Int'l Conference

ปฏิทินกิจกรรม สวพส.