งานโครงการหลวง 2561

30 พฤศจิกายน 2561 อ่าน: 905 ครั้ง

เชิญเที่ยวงาน..."โครงการหลวง 2561"
ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด เรื่องราว และผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
จากน้ำพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10
เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชาชาวไทยและชาวโลก

เที่ยว ชม ชิม ช้อป ผลิตผล ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี
22-25 ธันวาคม 61 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.00 - 20.00 น.
นิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อตั้งโครงการหลวง และพระฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดา เยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขา
นิทรรศการพืชผลใหม่ และพืชผลสุขภาพของโครงการหลวง
สวนจำลองพืชเกษตรเขตหนาวจากดอย
การประกวด คู่ขวัญโครงการหลวง การประกอบอาหาร การจัดแสดงศิลปะบนจานอาหารจากเชฟและดารารับเชิญ
จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มุมกาแฟโครงการหลวง
สปาเด็กดอย และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่า
 

เลือกซื้อ:

 


ผลิตผลสด


ผลิตภัณฑ์แปรรูป


สินค้าหัตถกรรมชนเผ่า


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร


ผลิตภัณฑ์บุหงา และดอกไม้แห้งโครงการหลวง

รักษ์โลกร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก อย่าลืมหยิบถุงผ้าติดมือไปซื้อของภายในงานกันด้วยนะคะ
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 

เว็บไซต์มูลนิธิโครงการหลวง

Like Page
งานโครงการหลวง 2561 เชียงใหม่

 

ข่าวภาคเหนือ 14 ธันวาคม 2561 เตรียมจัดงานโครงการหลวง:

 

Share this:

ดูทั้งหมด