องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

“ฌ่ายไน่” แบรนด์ชุมชน บนโลกออนไลน์
“ฌ่ายไน่” แบรนด์ชุมชน บนโลกออนไลน์
บทความองค์ความรู้

แบรนด์ “ฌ่ายไน่” ใช้การออกแบบที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเล่าเรื่อง แบรนด์ผ่านรูปชายหญิงที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่ากะเหรี่ยงที่มีเอกลักษณ์ สะพายตะกร้าที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น เช่น ไผ่ หวาย นำมาสานเป็นตะกร้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชนเผ่าใช้สำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำว่า “ฌ่ายไน่” เป็นภาษาท้องถิ่นของกระเหรี่ยงโปว์ โดยคำว่า “ฌ่าย” แปลว่า สะพาย และ “ไน่” แปลว่า ตะกร้า

โครงสร้างและลักษณะป่าของป่ารอบชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โครงสร้างและลักษณะป่าของป่ารอบชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
บทความองค์ความรู้

ป่าในชุมชนบ้านป่าเก๊ยะ ตำบลท่าก๊อ (หมู่ที่ 18) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยชนเผ่าล่าหู่ อาข่า และกะเหรี่ยง ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่มีลักษณะภูมิสังคมดั้งเดิมเป็นไร่เลื่อนลอยแบบหมุนเวียน (Rotation agriculture) ปัจจุบันมีการปลูกพืชไร่เป็นรายได้ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้ ได้แก่ พลับ บ้วย กล้วย เป็นต้น

พืชผักที่เหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูฝนและการจัดการ
พืชผักที่เหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูฝนและการจัดการ
บทความองค์ความรู้

พืชผักที่เหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีที่ปลูกกลางแจ้ง ถ้าเป็น 'ผักกินผล' เช่น ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ลูกซาโยเต้ 'ผักกินราก/หัว' เช่น แครอท เบบี้แครอท ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) 'ผักกินใบ' เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้ง ยอดซาโยเต้ แต่หาใครมี 'โรงเรือน' จะได้เปรียบ เพราะสามารถเลือกปลูกพืชได้หลากหลาย ไม่ต้องกลัวฝน

โปรตีนทางเลือก แหล่งโภชนาการ จาก อาหารพื้นบ้าน
โปรตีนทางเลือก แหล่งโภชนาการ จาก อาหารพื้นบ้าน
บทความองค์ความรู้

การได้กินอาหารที่ดี มีประโยชน์และอร่อย เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยวัฒนธรรมการกินจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม สภาพภูมิประเทศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช แมลง และจุลินทรีย์ ที่นำมาประกอบเป็นอาหารที่พบในพื้นที่นั้นๆ

ห้วยโทนคอฟฟี่...กาแฟดีบนพื้นที่สูง
ห้วยโทนคอฟฟี่...กาแฟดีบนพื้นที่สูง
บทความองค์ความรู้

“Huaytone Coffee” เป็นแบรนด์กาแฟบนพื้นที่สูง เครื่องหมายการค้าที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน บ้านห้วยโทนเองที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ตัวอักษรตัว U เป็นรูปถ้วยกาแฟที่มีกลิ่นไอกาแฟลอยส่งกลิ่นหอมฟุ้ง รวมทั้งสะท้อนวิถีชีวิตชายหญิงที่มีการแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นผสมผสานกับบ้านดั้งเดิมของชนเผ่าลัวะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ประกอบกับลวดลายสีสันดั้งเดิมของผ้าซิ่นบนฉลากแสดงออกถึงชนชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเครื่องหมายการค้า “Huaytone Coffee” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทะเบียนเลขที่ 211122820 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

กุหลาบ ชอบหน้าฝนหรือไม่
กุหลาบ ชอบหน้าฝนหรือไม่
บทความองค์ความรู้

เกษตรกรและหลายๆ คนที่ปลูกกุหลาบ คงจะพบปัญหาหนักใจในช่วงฤดูฝน ที่ต้นกุหลาบเจริญเติบโตไม่ดี และพบโรคและแมลงมารบกวนมาก ทำให้หมดกำลังใจในการดูแลกันไปเลยทีเดียว แต่ถ้าเรารู้สาเหตุของปัญหา ก็จะสามารถแก้ไขได้ทัน ลองมาดูกันว่าจะแก้ไขกันได้อย่างไร

“ชาเลือดมังกร” สีสันพรรณพฤกษา
“ชาเลือดมังกร” สีสันพรรณพฤกษา
บทความองค์ความรู้

ชาเลือดมังกร... มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Peristrophe bivalvis (L.) Merr. (ชื่อพ้อง: Peristrophe roxburghiana ) ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกับเหงือกปลาหมอ หรือวงศ์ ACANTHACEAE ซึ่งชื่อของพืชชนิดนี้เรียกตามสีของน้ำเมื่อนำใบมาแช่น้ำร้อน จะได้สีแดงอมม่วงคล้ายเลือด ส่วนใหญ่หากสืบค้นข้อมูล มักมีความสับสนระหว่าง ต้นชาเลือดมังกร (magenta plant) และ ต้นเลือดมังกร (dragon’s blood tree) ซึ่งพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ มีรูปร่างหน้าตา ถิ่นที่อยู่อาศัย สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

รู้จักกับมุ้งตาข่ายกันแมลง
รู้จักกับมุ้งตาข่ายกันแมลง
บทความองค์ความรู้

ในการปลูกพืชอินทรีย์ การใช้มุ้งตาข่ายกันแมลงจะช่วยป้องกันแมลงไม่ให้เข้าทำลายพืชผักที่ปลูกได้ดี ถึงแม้จะเป็นการลงทุนที่ราคาค่อนข้างสูง...แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามาก

น้ำผึ้งเกสรกัญชง (CBD Hemp Honey) สุดยอดอาหารสุขภาพและโภชนาการสูง
น้ำผึ้งเกสรกัญชง (CBD Hemp Honey) สุดยอดอาหารสุขภาพและโภชนาการสูง
บทความองค์ความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เวลาศึกษาวิจัยการผลิตน้ำผึ้งเกสรกัญชงเป็นเวลานานมากกว่า 3 ปี โดยกัญชง (Hemp) เป็นพืชที่สรรพคุณทางยาสามารถใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของกัญชง ด้วยการศึกษาการใช้ประโยชน์จากเกสรกัญชง โดยศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำผึ้งเกสรกัญชงร่วมกับเกษตรกร

ธาตุอาหารจากปุ๋ยคอก
ธาตุอาหารจากปุ๋ยคอก
บทความองค์ความรู้

‘ปุ๋ยคอก’ หรือ ‘มูลสัตว์’ แต่ละประเภทมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชอยู่มากหรือน้อยแค่ไหน?

แหนแดงในนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง
แหนแดงในนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง
บทความองค์ความรู้

แหนแดง (Azolla spp.) เป็นเฟิร์นน้ำขนาดเล็กที่นำมาเลี้ยงในนาข้าวสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน เนื่องจากในใบของแหนแดงมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Cyanobacteria) อาศัยอยู่ ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ทำให้แหนแดงเจริญเติบโตได้เร็วและมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูง สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้และช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน นอกจากนี้แหนแดงยังช่วยควบคุมวัชพืชในนาข้าวและนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

สารพัน ไม้  รักษ์ สิ่งแวดล้อม
สารพัน ไม้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม
บทความองค์ความรู้

ในปัจจุบัน พื้นที่สูง กำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ดินเสื่อมโทรม สารพิษปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ หมอกควัน พื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชลดลง รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ผัก-กับข้าว…เพราะเราเคียงกัน
ผัก-กับข้าว…เพราะเราเคียงกัน
บทความองค์ความรู้

การได้กินอาหารที่ดี มีประโยชน์และอร่อย เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยวัฒนธรรมการกินจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม สภาพภูมิประเทศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่นำมาประกอบเป็นอาหารที่พบในพื้นที่นั้นๆ

น้ำหมักชีวภาพพืชผักชอบ
น้ำหมักชีวภาพพืชผักชอบ
บทความองค์ความรู้

น้ำหมักชีวภาพ (bio-extract) หรือที่หลายคนเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือปุ๋ยน้ำหมัก ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เคยจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพมากมายหลายสูตรจากทั่วประเทศ และพบว่า น้ำหมักชีวภาพส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยน้อยมาก โดยส่วนใหญ่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมน (สารกระตุ้นการเจริญเติบโต) มากกว่า ซึ่งถ้าจะเรียกให้ถูกต้อง จึงควรเป็น "น้ำหมักชีวภาพ"


ทั้งหมด 205 รายการ