สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง

  สถานีปกติ     สถานีขัดข้อง

  สภาพภูมิอากาศ สถานี