สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง

  สถานีปกติ     สถานีขัดข้อง

  สภาพภูมิอากาศ สถานี

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่