ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2555

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนามาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2555

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยวจะจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น ศูนย์ฯ พระบาทห้วยต้ม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2555

โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนบนพื้นที่สูง ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง กำหนดจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของเยาวชน ครั้งที่ 1 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 1 เมษายน 2555

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนามาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 1 เมษายน 2555

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนามาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 1 เมษายน 2555

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง กำหนัดจัดฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผ้าทอขนแกะ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 1 เมษายน 2555

โครงการวิจัยและพัฒนากรปลูกเฮมพ์และการแปรรูป กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง การทอผ้าจากเส้นใยเฮมพ์ด้วยกี่ทอมือ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง บ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 31 มีนาคม 2555

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มจากหวาย และต๋าว กำหนดจัดกิจรรมการการประชุมเพื่อสร้างความเข้าในในการดำเนินงานกา
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 30 มีนาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย กำหนดจัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกไม้ผลเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,739 รายการ