“ความสามัคคีคือพลัง กำลังใจมีไว้ให้คนทุ่มเท” บ้านน้ำจูน

20 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 512 ครั้ง

 

     “ความสามัคคีคือพลัง กำลังใจมีไว้ให้คนทุ่มเท” บ้านน้ำจูนเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องข้าวไม่พอกิน แต่เดิมปลูกข้าวไร่เป็นอาชีพหลักต้องใช้พื้นที่มากในการปลูกแต่ผลผลิตที่ได้ยังไม่พอในการบริโภคในครัวเรือน ทางโครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ จึงได้”จัดกิจกรรมรณรงค์การปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าว วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2561” โดยใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตที่สูง เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวต่ำไม่เพียงพอต่อการบริโภค และเป็นการลดพื้นที่ปลูกข้าวไร่ เพิ่มพื้นที่ป่าทางอ้อมด้วย....จากเดิมเมื่อปีงบประมาณ 2556 มีเกษตรกรนำร่อง จำนวน 3 ราย จากผลสำเร็จของการปรับเปลี่ยนทำนาขั้นบันไดใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี ปีงบประมาณ 2561 ทำให้มีเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 20 ราย ขณะที่การขุดได้ผ่านแล้ว 2 วัน ปรับพื้นที่นาได้จำนวน 1 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 คน/วัน

 

 

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด