พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สยามพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ

4 ตุลาคม 2560 อ่าน: 803 ครั้ง

         

  

 

 

           วันที่ 27 กันยายน 2560 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  รองนายกรับมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สยามพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญหนึ่ง เนื่องในวันการท่องเที่ยวโลก ( World Tourism Day)  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่(องค์การมหาชน) ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทองค์กรภารัฐสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มท่องเที่ยวเดินป่า เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริม และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ให้คงอยู่และสืบทอดให้เยาวชน

           และอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นผลงานจากการส่งเสริมชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซี่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลติดกัน 2 ปีซ้อน ถือว่าเป็นหนึ่งชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนของภาคเหนือ

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด