พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สยามพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ

4 ตุลาคม 2560 อ่าน: 684 ครั้ง

         

  

 

 

           วันที่ 27 กันยายน 2560 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  รองนายกรับมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สยามพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญหนึ่ง เนื่องในวันการท่องเที่ยวโลก ( World Tourism Day)  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่(องค์การมหาชน) ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทองค์กรภารัฐสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มท่องเที่ยวเดินป่า เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริม และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ให้คงอยู่และสืบทอดให้เยาวชน

           และอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นผลงานจากการส่งเสริมชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซี่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลติดกัน 2 ปีซ้อน ถือว่าเป็นหนึ่งชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนของภาคเหนือ

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด