สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

บทอาเศียรวาท 12 สิงหาคม 2560 

          ถวายบังคม  ด้วยสำนึก  แทบพระบาท     

เหล่าทวยราษฎร์  ปรีดิ์เปรม  เกษมศรี

วันเฉลิม  พระชนมายุ  สดุดี                                 

องค์มหา  ราชินี  ของปวงชน

          ธ ทรงสร้าง ป่ารักษ์น้ำ อันล้ำค่า  

พัฒนา  ศิลปาชีพ  ประสิทธิผล

ส่งเสริม  การศึกษา  เยาวชน                                

ให้เกิดผล  ทุกข์หาย  คลายลำเค็ญ

          ทรงห่วงใย  ไกลใกล้  ไทยทุกหมู่            

ให้เป็นอยู่  มีสุขไร้  ทุกข์เข็ญ

เยื้องพระบาท  ทุกถิ่นที่  ชาติร่มเย็น                        

ธ ทรงเป็น  พระแม่หลวง  ปวงประชา

          ลุ สิบสอง  สิงหาคม  อุดมฤกษ์              

พระเกียรติเกริก  ร่มบุญ  อุ่นเกศา

ขออัญเชิญ   เทพไท้  เหล่าเทวา                             

ประทานพร  ให้พระองค์  ทรงพระเจริญ

----------------------------------

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุจิรา  ริมผดี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม