ประชาชนชาวเชียงใหม่นับพันร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

 

ประชาชนชาวเชียงใหม่นับพันร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันนี้ (12 สิงหาคม 2558) นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 บนพื้นที่ 2 ไร่ ได้รับพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ซึ่งข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าหอมที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากนาเกษตรกร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นข้าวเจ้าหอมพันธุ์ดีที่คนทั่วโลกนิยมบริโภคและในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมการข้าวให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข31 พันธุ์ กข41 และพันธุ์ กข49 จำนวนรวม 2,000 ซอง มาแจกให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ “ข้าวและเครื่องมือในการปลูกข้าว” ให้ได้ร่วมชมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และในช่วงเวลา 18.00 น. ได้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี โดยมี นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธี เริ่มต้นด้วยการแสดงรำถวายพระพร โดย ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย เชียงใหม่ ต่อด้วยการถวายพานพุ่มราชสักการะของหน่วยงานต่างๆ จากนั้นประธานในพิธีได้นำหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 ชุด อย่างสวยสดงดงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม