พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระสงฆ์ 199 รูป พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในพิธีมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องบูชาทองน้อยและ กราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ไหว้พระรับศีล กล่าวคำถวายของใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม