สวพส. จัดกิจกรรรม ปลูกข้าววันแม่

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรรม "ปลูกข้าววันแม่" พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 2,000 ซอง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันนี้ (12 สิงหาคม 2558) ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวร่วมปลูกข้าวในกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 สำหรับกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ในครั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ร่วมกันปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 บนพื้นที่ 2 ไร่ โดยได้รับพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ซึ่งข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าหอมที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากนาเกษตรกร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นข้าวเจ้าหอมพันธุ์ดีที่คนทั่วโลกนิยมบริโภคและในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมการข้าวให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข 31 พันธุ์ กข 41 และ พันธุ์ กข 49 จำนวนรวม 2,000 ซอง มาแจกให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ “ข้าวและเครื่องมือในการปลูกข้าว” ให้ทุกท่านได้ร่วมชมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม