มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่มูลนิธิโครงการหลวง หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จ ฯ มายังสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงดำริให้จัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 จนสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกล ลดปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม