บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวพส. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

          เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม ปี  2566  นายวิรัตน์  ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

บทอาเศียรวาท
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

.........................................

ยี่สิบแปด กรกฎา มหาสวัสดิ์

จอมกษัตริย์ นฤบดินทร์ ปิ่นสมัย

พระวชิรเกล้า ของผองไทย

ขอถวาย พระพรชัย องค์ราชา

ทรงเอาใจใส่ ประชาราษฎร์

ทั้งอาชีพ และโอกาสการศึกษา

ทรงเป็นมิ่งขวัญ ไพร่ฟ้า ทั่วพารา

จิตอาสา ที่ได้ พระราชทานไว้

ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด สมเด็จพ่อ

โดยทำต่อ ให้เพิ่มพูน ในรัชสมัย

ทรงครองแผ่นดิน โดยธรรม นำชาติไทย

ให้เกริกไกร อยู่เย็น เป็นสุขคณา

เฉลิมพระเกียรติ เกริกก้อง ผุดผ่องใส

เฉลิมพระทัย ให้ทรงสม ปรารถนา

อัญเชิญพร พระไตรรัตน์ วัฒนา

โปรดรักษา พระองค์ ทรงพระเจริญ

 

.............................................

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม